Bogdan Lis

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Bogdan_Lis_-_20101025.jpg/200px-Bogdan_Lis_-_20101025.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 10 listopada 1952 roku w Gdańsku; polski polityk, mechanik urządzeń przemysłowych, członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, działacz „Solidarności”, parlamentarzysta. W latach 1967-70 uczeń Szkoły Mechanizacji Przeładunku.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Kolegium/Rady IPN.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1970-71 mechanik i operator sprzętu zmechanizowanego w Zarządzie Portu Gdańsk. Od 1972 do 1981 nastawiacz obrabiarek w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”. W latach 2000 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Fundacji Solidarności.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Uczestniczył w wydarzeniach grudniowych 1970 roku. W latach 1975-80 członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (usunięty), w latach 1974 – 80 członek Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W 1978 włączył się w prace Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, organizował wolne związki w „Elmorze”,  działając jednocześnie w oficjalnych związkach zawodowych. W sierpniu  1980 organizator strajku w „Elmorze” (przewodniczący strajku). Uczestniczył w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym i współtworzył 21 postulatów gdańskich. Był wiceprzewodniczącym MKS i jednym z sygnatariuszy porozumienia gdańskiego. Był członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej, gdzie odpowiadał za negocjacje z rządem oraz organizowanie Solidarności w kraju. W 1981 wszedł do Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, następnie został członkiem Komisji Krajowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się i był poszukiwany listem gończym. Wszedł do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność, gdzie pełnił funkcję koordynatora współpracy z zagranicą.

Został aresztowany w 1984 roku i oskarżony o zdradę ojczyzny z powodu kontaktów z Międzynarodową Organizacją Pracy – nie został objęty amnestią z lipca 1984 roku. Został wypuszczony z więzienia  8 grudnia 1984. Ponownie aresztowany w lutym 1985 roku, w więzieniu rozpoczął głodówkę protestacyjną domagając się przedstawienia powodów aresztowania. Ostatecznie za kierowanie Tymczasową Komisją Koordynacyjną skazany został na 2,5 roku więzienia, wyszedł z więzienia na mocy amnestii z 1986 roku.

We wrześniu 1986 wszedł w skład jawnej Tymczasowej Rady NSZZ Solidarność, a od 1987 roku został przewodniczącym komisji zagranicznej. W sierpniu 1988 roku wziął udział w strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole ds. reform politycznych. W czerwcu 1989 został senatorem.

Od 1997 roku  należał do Unii Wolności. W latach 1998–2002 zasiadał w sejmiku pomorskim. W czerwcu 2003 został członkiem zarządu UW, następnie Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Opuścił partię w 2009 roku. W wyborach parlamentarnych z 2007 uzyskał mandat posła z listy Lewica i Demokraci. W latach 2009-2016 zasiadał w zarządzie Stronnictwa Demokratycznego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.