prof. dr hab. Andrzej Friszke

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Andrzej_Friszke.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 29 sierpnia 1956 roku w Olsztynie, historyk, prof. nauk humanistycznych. W 1979 ukończył studia magisterskie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od 1990 pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej. W 1994 uzyskał w Instytucie Historii im. Tomasza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk stopień doktora nauk humanistycznych specjalność historia na podstawie pracy „Kształtowanie się opozycji przedsolidarnościowej 1968-80”.   W IH PAN uzyskał tytuł dr habilitowanego w 2000 r. na podstawie rozprawy „Życie polityczne emigracji”. Od 2009 (wg bazy portalu Ludzie nauki, a od 2010 wg druku sejmowego) profesor tytularny nauk humanistycznych.

Kandydat pełnił funkcję członka Kolegium IPN w latach 1999-2006 oraz członka Rady IPN w latach 2011-2016.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Według uzyskanych danych prof. Friszke nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Od 1990 pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, od 2009 jest Kierownikiem Zakładu Najnowszej Historii Politycznej PAN. Ponadto w 2013 roku uzyskał tytuł członka-korespondenta PAN. Od 1998 jest także profesorem Collegium Civitas.

Członek Kolegium IPN w latach 1999-2006 z rekomendacji Unii Wolności. W roku 2007 otrzymał rekomendację Platformy Obywatelskiej, nie został wybrany. W latach 2011-2016 członek Rady IPN.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od 1980 roku członek Klubu Inteligencji Katolickiej, w latach 1989-1992 członek zarządu KIK.

W 1981 r. był redaktorem działu historycznego Tygodnika Solidarność, od 1982 jest kierownikiem działu historycznego w magazynie Więzi. W ramach działalności publicystycznej w latach 1980-1981 pisał też dla Głosu Wolnego Wolność Ubezpieczającego wydawanego przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Przed 1989 rokiem publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych m.in. w Zeszytach Historycznych.

Od 2000 roku przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Członek Rady Fundacji Ośrodka KARTA oraz Rady Muzeum Historii Polski. Jest wiceprzewodniczącym Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności. Członek Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, oraz członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI. Członek Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

NAGRODY i ODZNACZENIA

Otrzymał nagrody Fundacji PolCul (1990), Odry (1994), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1995), „Za osiągnięcia w badaniach polonijnych” (2000), Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (2001) – za książkę „Życie polityczne Emigracji”, Nagrodę im. ks. dra Leopolda Otto (2005) przyznawaną przez Zwiastun Ewangelicki, nagrodę „Polityki” (2011) oraz Nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego (2011) za książkę „Anatomia buntu”.

W 2005 roku odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, kawaler Krzyża Kawalerskiego oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

W latach 1983-1984 przebywał w Wiedniu na Stypendium Fundacji im. Herdera. Za swoją pracę naukową otrzymał m. in. nagrody: „Odry” (1994), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1995), „Za osiągnięcia w badaniach polonijnych” (2000), nagrodę im. Jerzego Giedroycia (2001), nagrodę Podporiusza (2004), nagrodę im. ks. dra Leopolda Otto (2005) przyznawaną przez Zwiastun Ewangelicki,  nagrodę Polityki i nagrodę im K. Moczarskiego (2011), nagrodę im. Jana Długosza (2012), nagrodę Klio (2015).

Autor wielu publikacji, m.in.:

 • 2016, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL;
 • 2014, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, Rewolucja Solidarności 1980-1981,
 • 2014, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności,
 • 2011, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty,
 • 2010, PRL wobec Kościoła. Akta 1970-1978,
 • 2010, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi,
 • 2007, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL,    Losy państwa i narodu 1939-1989, (2003)
 • 1999, Życie polityczne Emigracji
 • 1997, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989,
 • 1995, Polska Gierka,
 • 1994,  Opozycja polityczna w PRL 1945-1980,
 • 1991, Polska Podziemna 1939-1945 (współautor),
 • 1989, Kształt Niepodległej,
 • 1983, Ludzie-działania-idee (wydana pod pseudonimem Witold Wolski).

Redaktor naukowy wielu publikacji, m.in.:

 • Władza a społeczeństwo w PRL. Studia Historyczne,  red. Andrzej Friszke, Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003);
 • Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, red. Andrzej Friszke, Marcin Zaremba, Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2005);
 • Solidarność Podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke, Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Warszawa 2006;
 • Rozmowy na Zawracie. Taktyka walki z opozycją demokratyczną 1976-1979, (Dokumenty do dziejów PRL, zeszyt 19), red. Andrzej Friszke, Marcin Zaremba. Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008);
 • Od Piłsudskiego do Wałęsy.  Studia z dziejów Polski w XX wieku, Komitet Red.: Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, Antoni Dudek, Marcin Zaremba, Dariusz Stola. Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008).
 • Solidarność od wewnątrz 1980-1981, red. Andrzej Friszke, Krzysztof Persak, Paweł Sowiński, Wyd.: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (pracujemy nad  kwestionariuszem na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  8 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.