prof. dr hab. Piotr Franaszek (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Kolegium IPN.

Źródło: fot. Filip Radwański, http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/archiwum-foto-wideo/-/journal_content/56_INSTANCE_s2jraYnlcx0O/10172/78389938

(Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanych)

Urodzony  12 maja 1955 roku w Malborku; prof. dr hab., polski historyk i działacz społeczny. W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym UJ. W 1988 r. obronił doktorat na podstawie pracy pt. „Myśl naukowo-techniczna w galicyjskim górnictwie naftowym w drugiej połowie XIX w. (do roku 1918)”. Stopień doktora habilitowanego historii nowożytnej i nowoczesnej uzyskał w 1996 roku na podstawie pracy pt. „Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej”. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W grudniu 2013 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest absolwentem podyplomowych studiów zarządzania organizowanych przez Polsko – Francuską Szkołę Zarządzania działającą na mocy porozumienia pomiędzy czterema wyższymi uczelniami Krakowa oraz Institut d’Administration des Entreprises de l’Universitete de Lille [Dyplom polski i dyplom francuski (DESS C.A.A.E: Diplome d’ Etudes Superieures Specialisees – Certificat d’ Apititude a l’ Administration des Entreprises)].

Według uzyskanych danych był w 2011 roku kandydatem do Rady IPN wskazanym Sejmowi RP przez Wydział Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Według ustaleń monitoringu w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji publicznej.

W latach 1999 – 2002 był wicedyrektorem Instytutu Historii UJ, a następnie (przez dwie kadencje, w latach 2002/03 – 2007/08) pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Od 2012 roku jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Historii UJ.

Od 2002 r. kieruje Zakładem Historii Gospodarczej i Społecznej w Instytucie Historii UJ. W latach 2003 – 2006 był członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN, jako przedstawiciel krakowskiego i rzeszowskiego środowiska historyków. Od 2007 r. współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Kilkakrotnie otrzymywał stypendia zagraniczne (m.in. Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Uniwersytetu w Liege).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Prof. Franaszek nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

W 2005 r. prof. Franaszek został powołany przez prof. Karola Musioła, rektora UJ, na członka zespołu historyków ds. prowadzenia badań naukowych nad inwigilacją środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego przez SB.

Od 2006 r.  współpracuje z IPN – kierował zespołem prowadzącym badania dotyczące inwigilacji środowisk naukowych i akademickich oraz postaw naukowców wobec władz komunistycznych. Współpracuje z oddziałami IPN jako recenzent wydawanych przez nie publikacji. W ramach współpracy międzynarodowej był członkiem kilku zespołów badawczych.

Przez osiem edycji piastował funkcję przewodniczącego jury w konkursie im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku” organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej, Telewizję Polską i Polskie Radio.

Jest członkiem Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej a także członkiem Rady Programowej Muzeum Żup Solnych w Wieliczce.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Specjalizuje się w historii społeczno-gospodarczej XIX wieku – przynależy do szkoły historii gospodarczej profesor Heleny Madurowicz – Urbańskiej. Główne obszary badawcze koncentrują się wokół problemów historii XIX i XX wieku, w tym dziejów społecznych i gospodarczych oraz zastosowania metod kwantytatywnych w badaniach historycznych. Ponadto, prowadzi systematyczne badania nad zagadnieniem inwigilacji wyższych uczelni, a zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego  przez UB/SB w czasach PRL-u.

Prof. Franaszek jest autorem ponad 120 prac naukowych, w tym 9 pozycji książkowych, kilkunastu prac popularno-naukowych oraz redaktorem 10 prac zespołowych, m.in.:

 • 2015, The real and expected privileges of the Security Service collaborators recruited from academic milieu in the 1980s., “Studia Historiae Oeconomicae”, Poznań 2015, Vol. 33, s. 69-84;
 • 2015, Przemysław Mroczkowski – filolog, historyk literatury angielskiej, figurant sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Topola”, [w:] Granice kompromisu. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej, red. P. Franaszek, Warszawa 2015, s. 274-291;
 • 2013, Wokół marca’68. Echa protestów studenckich 1968 r. w doniesieniach agenturalnych i opiniach naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] „Glaukopis”, nr 29, 2013, s. 30-51;
 • 2012, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012, IPN;
 • 2010, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie stanu wojennego – sprawa operacyjnego rozpracowania „Ważny”, [w:] Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, praca zbiorowa pod red. Piotra Franaszka, Warszawa 2010, s. 185-211, IPN.
 • 2010, Agentura Służby Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach osiemdziesiątych, [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom, praca zbiorowa pod red. Piotra Franaszka, Warszawa 2010, s. 120-140, IPN;
 • 2010, Agentura Służby Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach osiemdziesiątych, [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom, praca zbiorowa pod red. Piotra Franaszka, Warszawa 2010, s. 120-140, IPN.
 • 2009, Sprawy Obiektowe, Sprawy Operacyjnego Rozpoznania i Sprawy Operacyjnego Sprawdzania prowadzone wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego przez SB w latach 80., [w:] Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, praca zbiorowa pod red. Filipa Musiała i Michała Wenklara, Kraków 2009, s. 427-442, IPN;
 • 2009, Economic Cooperation Between Poland and European Neutral States in the Cold War Period, [in:] Gaps in the Iron Curtain. Economic relations between neutral and socialist countries in Cold War Europe, Editors: Gertrude Enderle-Burcel, Piotr Franaszek, Dieter Stiefel, Alice Teichova, Jagiellonian University Press, Kraków 2009, p.206-217;
 • 2006, Legacies of Socialism In Polish Agriculture [in:] Legacies of Socialism. Transformation of East-Central Europe, ed. Shingo Minamizuka, Tokyo 2006, pp. 95-111;

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanyc.. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 15 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.