Ludwik Dorn

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Ludwik_Dorn_Sejm_2014%28cropped%29.JPG

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 5 czerwca 1954 roku w Warszawie, polski polityk i publicysta. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra uzyskał w 1978 r.).

Pracował dorywczo jako ankieter, tłumacz z języka angielskiego, autor opowiadań fantastyczno-naukowych i powieści szpiegowskich. Po zarejestrowaniu NSZZ Solidarność pracował jako kierownik Pracowni Badania Opinii Związkowej w Ośrodku Badań Społecznych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ Solidarność.

Obecnie nie sprawuje żadnej funkcji publicznej, do 2015 roku był posłem na Sejm RP.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Kolegium/Rady IPN.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Należał do 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka” w VI Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Członek „Gromady Włóczęgów”. W 1975 i 1976 organizował akcje zbierania podpisów wśród studentów i młodej kadry naukowej przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. Po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie włączył się w pomoc robotnikom. Był obserwatorem procesów robotników – zatrzymany i pobity przez milicję. Włączył się w działalność Komitetu Obrony Robotników: rozpowszechniał Komunikat, drukował prasę niezależna i publikował na jej łamach artykuły. Wchodził w skład redakcji kierowanego przez Antoniego Macierewicza Głosu. Był jednym z przywódców opozycji studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim, w 1977 otrzymał naganę. W październiku 1977 podpisał deklarację założycielską Studenckiego Komitetu Solidarności.  W grudniu 1979 podpisał odezwę grupy Głosu i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela przed rocznicą Grudnia’70. W grudniu 1980 aresztowany, zwolniony we wrześniu 1980 po podpisaniu porozumień sierpniowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego uniknął internowania, ukrywając się w Gdańsku i Warszawie. W 1982 wraz z Jarosławem Kaczyńskim reaktywował „Głos”. W okresie przemian 1989 przeciwnik obrad okrągłego stołu. W okresie 14 X 1976 – 9 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. III/III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR/KE krypt. Baum.

W 1990 współpracownik Jarosława Kaczyńskiego przy zakładaniu Porozumienia Centrum. Po zwycięstwie Lecha Wałęsy został zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP jako kierownik zespołu analiz. Zrezygnował z pracy po konflikcie braci Kaczyńskich z Prezydentem Lechem Wałęsą.

W wyborach prezydenckich w 1995 rzecznik Lecha Kaczyńskiego. W 2001 roku był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości. W 2007 roku złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PIS, został zawieszony w prawach członka partii, a następnie usunięty.

W latach 1997–2015 poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, w latach 2005–2007  wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Marszałek Sejmu V kadencji.

W 2009 roku został przewodniczącym nowo utworzonego koła parlamentarnego Polska Plus, a w styczniu 2010 członkiem prezydium zarządu nowo powstałej partii o tej samej nazwie (ugrupowanie to  podjęło we wrześniu 2010 roku decyzję o wejściu w skład Prawa i Sprawiedliwości). W wyborach parlamentarnych 2015 r. nieskutecznie startował do Sejmu jako kandydat Platformy Obywatelskiej.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.