Andrzej Kołodziej

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Bogdana Borusewicza, Leszka Czarnobaja, Piotra Florka, Andrzeja Kobiaka, Władysława Komarnickiego, Jana Filipa Libickiego, Andrzeja Misiołka, Leszka Piechotę, Mariana Poślednika, Jadwigę Rotnicką, Sławomira Rybickiego, Piotra Zientarskiego.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Andrzej_Kolodziej.jpg

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 18 listopada 1959 r. w Zagórzu koło Sanoka, działacz pierwszej Solidarności oraz Solidarności Walczącej. W 2015 ukończył studia o kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Według uzyskanych danych, kandydat nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Kolegium IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1974-1977 był uczniem, a następnie ślusarzem w SFA Autosan. W latach 1977-1980 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a od 1980 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Od 2010 jest prezesem Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. W latach 1977-1980 działał w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, drukował „Robotnika Wybrzeża”, kolportował niezależne pisma. W okresie 1978-80 uczestnik ROPCiO. W 1979 został sygnatariuszem Karty Praw Robotniczych.

W 1980 był jednym z organizatorów strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczącym Komitetu Strajkowego i Wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Sygnatariusz Porozumień Sierpniowych, członek „Solidarności” i odpowiedzialny za budowę struktur regionalnych wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego.

W 1981 odszedł z kierownictwa „Solidarności” i zaczął organizować przerzut niezależnych wydawnictw do Czechosłowacji, gdzie w 1981 r. został aresztowany i skazany przez miejscowy sąd na karę więzienia (rehabilitowany  wyrokiem Sądu Najwyższego Republiki Czeskiej w 2000 r.), w 1983 przekazany polskim władzom i zwolniony.

W 1984 współtworzył „Solidarność Walczącą” Oddział Trójmiasto. Członek krajowego Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej”, w 1987 był jej przewodniczącym.

Od 1979 był rozpracowywany przez aparat komunistyczny, w styczniu 1988 został aresztowany, a następnie podstępem nakłoniony do wyjazdu z Polski na leczenie do Włoch. Wrócił do Polski w 1990 r.

W latach 1994-1998 działacza samorządowy w Zagórzu; w 1999 r. wraca na Wybrzeże i osiada w Gdyni.

W 2010 roku startował w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność Komitetu Wojciecha Szczurka do Rady Miasta Gdyni, mandatu nie uzyskał.

Andrzej Kołodziej jest Honorowym Obywatel Miasta Gdańska, Miasta Zagórza oraz Miasta Gdynia. Decyzją rządu RP na uchodźstwie został odznaczony w 1988 r  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2006 r. został  odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2010 r. został uhonorowany Krzyżem Solidarności Walczącej, ponadto wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001) oraz medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2012), a także Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Ważniejsze publikacje:

 • 2015, „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni tom IV” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2015;
 • 2014, „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni tom III” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2014;
 • 2013, „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni tom II” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2013;
 • 2012, „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2012;
 • 2012, „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2012;
 • 2012, „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Gdynia 2012;
 • 2010, „… o godność i wolność. Po prostu …” – Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Kościerzyna 2010;
 • 2008, „Gdyńscy Komunardzi” – Verbicusa, Gdynia 2008 oraz wydanie II, Presspublica, Warszawa 2010;
 • 1988, „Współrządzić czy konspirować” – Kultura Paryska nr 9, 1988;
 • 1986,”Pułapka” – Biuletyn Solidarności Walczącej Oddziału Trójmiasto, 1986.

Artykuły dla portalu nowahistoria.interia.pl/prl, m.in.:

 • Początki solidarnościowego kontrwywiadu http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-poczatki-solidarnosciowego-kontrwywiadu,nId,1585009
 • Królowa podziemnego druku  http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-barbara-sarapuk-krolowa-podziemnego-druku,nId,1595957
 • Największa gazeta solidarnościowego podziemia http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-z-dnia-na-dzien-najwieksza-gazeta-solidarnosciowego-podziemi,nId,1597261
 • Kornel Morawiecki w centrum analiz Departamentu Stanu USA http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-kornel-morawiecki-w-centrum-analiz-departamentu-stanu-usa,nId,1601562
 • Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-mlodziezowy-ruch-oporu-solidarnosci-walczacej,nId,1671744
 • Niezniszczalny druk „solidarnościowego” podziemia. Kisiel i pasta „Komfort” bronią konspiratorów          http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-niezniszczalny-druk-solidarnosciowego-podziemia-kisiel-i-pas,nId,1675744
 • Sześć lat esbeckiego pościgu                   http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-kornel-morawiecki-i-szesc-lat-esbeckiego-poscigu,nId,1713209
 • Jak Solidarność Walcząca wykorzystała satelitę do zbudowania systemu łączności                                                   http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-jak-solidarnosc-walczaca-wykorzystala-satelite-do-zbudowania,nId,1734550#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 27 sierpnia  br. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.