prof. dr hab. Antoni Dudek

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Mieczysława Augustyna, Ryszarda Bonisławskiego, Barbarę Borys-Damięcką, Roberta Dowhana, Jerzego Fedorowicza, Tomasza Grodzkiego, Macieja Grubskiego, Kazimierza Kleinę, Bogdana Klicha, Jana Rulewskiego, Grażynę Sztark, Piotra Wacha, Jerzego Wcisłę,  Czesława Ryszkę, Rafała Ślusarza.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Antoni_Dudek.jpg

Urodzony 17 października 1966 w Krakowie, prof. dr hab. nauk humanistycznych; politolog. W latach 1985-90 studiował politologię, historię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na kierunku politologia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 obronił pracę doktorską „Stosunki między państwem a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce w latach 1956-1970″, a w 2004 r. habilitował się w zakresie nauk o polityce na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przedstawiając pracę „Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990”. W 2009 roku został profesorem tytularnym nauk humanistycznych.

W 2011 roku został wybrany przez Sejm RP do Rady IPN z grona kandydatów  przedstawionych  przez Zgromadzenie  Elektorów, od 2015 do 2016 pełnił funkcję przewodniczącego Rady IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1989-2014 zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim jako asystent (w latach 1989-1994), adiunkt (1995-2009) i profesor nadzwyczajny (2011-2014 równocześnie będąc kierownikiem katedry Polityki Współczesnej UJ). Od 2014 profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach 2000-2011 pracował w IPN: w okresie 2000-2006 jako Naczelnik Wydziału Badań Naukowych w Instytucie Pamięci Narodowej, następnie do 2010 roku był Doradcą Prezesa IPN. W latach 2011-2016 członek Rady IPN, której przewodniczył w kadencji 2015/2016 oraz w której dwukrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Od 2015 członek Rady Instytutu Studiów Politycznych PAN.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Prof. Dudek nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

W latach 1999–2006 zasiadał w Radzie Programowej Słownika działaczy opozycji politycznej w PRL, działającej przy Ośrodku KARTA, a w latach 2008–2009 był członkiem Kolegium Programowo-Historycznego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W ciągu ostatnich 5 lat doradzał także Prezydentowi RP oraz Muzeum Historii Polski. Z ramienia IPN członek jury konkursu Książka Historyczna Roku.

W latach 2002–2009 był członkiem redakcji półrocznika Pamięć i Sprawiedliwość, ponadto  publikował m.in. w tygodniku Wprost, w Rzeczpospolitej i Dzienniku. Na antenie TVP Historia od maja 2007 do maja 2009 prowadził program publicystyczny Kulisy III RP. W ostatnich latach publikuje w miesięczniku W Sieci Historii oraz tygodniku, a w Programie II Polskiego Radia prowadzi własną audycję cykliczną Ćwierćwiecze.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Prof. Dudek został odznaczony w 2005 r. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w  2007 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Antoni Dudek zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski oraz jej współczesnym systemem politycznym; jest autorem, redaktorem i współredaktorem wielu publikacji, w tym publikacji dokumentów, a także autorem kilkuset artykułów dotyczących historii najnowszej Polski;  konsultuje filmy dokumentalne i programy telewizyjne.

Autor monografii:

 • 2016, Historia polityczna Polski 1989–2015, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016;
 • 2013, Historia polityczna Polski 1989-2013, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013;
 • 2011, Instytut. Osobista historia IPN, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2011;
 • 2008, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, (wraz ze Z. Zblewskim), Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała 2008;
 • 2008, PRL bez makijażu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008;
 • 2004, Historia polityczna świata  XX wieku, t. I 1900-1945, t. II 1945-2000, praca zbiorowa pod red. M. Bankowicza, Kraków 2004;
 • 2004, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004. (II wyd. rozszerzone Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2014);
 • 2003, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), (wraz z R. Gryzem), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003;
 • 2002, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski, I wyd. Wydawnictwo GEO, Kraków 1997; II wyd. rozszerzone Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002;
 • 2000, Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków 2000;
 • 1999, Walki uliczne w PRL 1956-1989, (wraz z T. Marszałkowskim), I wyd. Krakowska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1992; II wyd. rozszerzone Wydawnictwo GEO, Kraków 1999;
 • 1996, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, (wraz z B. Bankowicz i J. Majchrowskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t.  I, Kraków 1996;
 • 1996, Ze studiów nad dziejami Kościoła i katolicyzmu w PRL, (wraz z B. Bankowicz), Wydawnictwo PiT, Kraków 1996;
 • 1995, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Wydawnictwo PiT, Kraków 1995;
 • 1990, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, (wraz z G. Pytlem), „Aneks”, Londyn 1990.

Uzupełniona lista publikacji

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przekazana do organu wybierającego (druk senacki nr 210)
 • Kwestionariusz monitoringu Kandydata (wypełniony przez Kandydata) kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 7 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.