Przegląd mediów

Poniżej proponujemy lekturę materiałów medialnych dotyczących procesu wyboru i kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i telewizji oraz do Rady Mediów Narodowych. Nie jest to oczywiście przegląd wyczerpujący. Staramy się gromadzić przede wszystkim publikacje o szerszym charakterze analitycznym, prezentujące zróżnicowane opinie, przeważają jednak informacje bieżące.