Wprowadzenie

logoptefsb-logo-simple-600x600

W 2016 roku sejm oraz prezydent wybrali członków nowego organu,  jakim  jest Rada Mediów Narodowych (RMN), a sejm, senat i prezydent powołali członków  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  to organ konstytucyjny, który zgodnie z zapisem art. 213 rozdziału IX Konstytucji RP, stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały. Rada Mediów Narodowych, nowy organ wprowadzony Ustawą o Radzie Mediów Narodowych z dnia 22 czerwca 2016 r., ma dokonywać czynności dotyczących ustroju i powoływania składu osobowego kilkudziesięciu jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej.

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi pięciu członków, z których trzech powołał sejm, a dwóch prezydent. Kandydatów na członków rady powoływanych przez prezydenta przedstawiły kluby poselskie, które tworzą ugrupowania opozycyjne: po dwóch kandydatów zgłosiły klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej i  klub poselski Kukiz’15. Prezydent powołał po jednej osobie spośród kandydatów przedstawionych przez każdy z klubów. Kandydaci do rady powinni się wyróżniać wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów.

W związku z kończącą się w 2016 r. kadencją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – sejm, senat i prezydent wybrały pięciu członków tego gremium (po dwóch sejm i prezydent, jednego senat).

Fundacja im. Stefana Batorego i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, które należą do sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, podjęły się monitorowania wyboru kandydatów do obydwu gremiów wychodząc z założenia, że to doskonała okazja, aby obywatele mogli się  dowiedzieć się więcej roli obu  gremiów, ich zadaniach oraz o tym, kto i w jakim trybie zostanie do nich powołany.

Od tego, jakie kompetencje będą miały osoby powołane do Rady Mediów Narodowych zależeć będzie to, kto zostanie powołany do ciał nadzorczych regionalnych oddziałów radiofonii i telewizji publicznej oraz poziom samodzielności i niezależności  publicznych stacji regionalnych.  Członkowie Krajowej Rada Radiofonii i Telewizji będą decydować o samodzielności nadawców, stać na straży wolności słowa i interesu odbiorców i czuwać nad otwartym i pluralistycznym charakterem radiofonii i telewizji, rozwiązać problemy związane z abonamentem. Zatem od tego, kto zostanie powołany w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, będzie zależała jakość wykonywania jej ustawowych funkcji.

Krótkie podsumowanie monitoringu wyborów do KRRiT

Krótkie podsumowanie wyborów do RMN