Przegląd Mediów

Poniżej proponujemy lekturę materiałów medialnych dotyczących procesu wyboru oraz kandydatów do Kolegium IPN, a także  na stanowisko Prezesa IPN. Nie jest to  przegląd wyczerpujący. Staramy się gromadzić przede wszystkim publikacje o szerszym charakterze analitycznym, prezentujące zróżnicowane opinie, przeważają jednak informacje bieżące.