prof. Jerzy Żyżyński (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Rady Polityki Pieniężnej.

 

Źródło:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jerzy_Żyżyński_Sejm_2016.JPG

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych).

Urodzony 6 sierpnia 1949 r. w Łomży, polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1997 na podstawie publikacji „Pieniądz a transformacja”. W 2011 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Odbył staże naukowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Panamie (1987), w Edinburgh University Management School (1992), na Uniwersytecie w Glasgow (1994), a w 2002 roku był profesorem wizytującym w Le Moyne College w Syracuse (Nowy Jork). Jest autorem wielu prac naukowych, a także publicystą m.in. Radia Maryja i Obywatela.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Prof. Jerzy Żyżyński ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1972 roku. Następnie pracował jako asystent w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego Od 1974 roku pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 1983 był asystentem, następnie adiunktem, a od 1999  na stanowisku profesora. W latach 2000 – 2001 pełnił funkcję kierownika Katedry Ilościowych Metod Zarządzania. W 2002 został kierownikiem Zakładu Gospodarki Publicznej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i pozostaje kierownikiem Zakładu Gospodarki Publicznej.

W latach 1992 – 1995 współpracował z Wyższą Szkołą Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, a w 2000–2002 wykładał w Wyższej Szkole Organizacji i Zarządzania im Bogdana Jańskiego. Do dziś współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Humanistyczną im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach.

Aktywność zawodowa Jerzego Żyżyńskiego nie ograniczała się wyłącznie do pracy naukowo-dydaktycznej. W latach 1981 – 1985 był pracownikiem Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego, a 1985 do 1989 pracował jako konsultant i analityk w Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 2004 r jest członkiem rady nadzorczej spółki Liber (sp. z o.o) – Księgarnia Uniwersytecka. W latach 2006 – 2008 zasiadał w radzie nadzorczej KGHM Polska Miedź.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Żyżyński  jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. W 2011 roku uzyskał – startując z listy Prawa i Sprawiedliwości – mandat poselski w okręgu opolskim. W roku 2015 został posłem na sejm VIII kadencji.

W latach 1990 – 1993 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1997 wszedł w skład komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1988 – 1992 Jerzy Żyżyński współpracował z Warszawską Rozgłośnią Radiową, Radiem Dla Ciebie, był autorem felietonów i komentarzy ekonomicznych.

W latach 1993–1996 był ekspertem ekonomicznym w Zespole Budżetu i Finansów Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 1998 do 2004 zasiadał w Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Był ekspertem sejmowych komisji śledczych: ds. prywatyzacji PZU (2005) oraz ds. prywatyzacji sektora bankowego (2006–2007).

W 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W latach
2011 – 2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

WYBRANY DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Książki

 • 2009, Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • 2007,Podstawy metod statystycznych dla zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 2002, Wstęp do problematyki uwarunkowań i funkcji polityki pieniężnej i fiskalnej Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 2001, Podstawy statystyki, Wydawnictwo WSEHSK, Skierniewice
 • 1998, Pieniądz a transformacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Artykuły

 • 2013, Gospodarka jako spójny system strumieni pieniądza a problem racjonalności pakietu fiskalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305.
 • 2011, Ubezpieczenia zdrowotne jako instrument finansowania, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 39.
 • 2010, Finanse publiczne – kwestia pozycji państwa, Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 24.
 • 2009, Wejście do strefy euro – od iluzji do konkretów, Ekonomista nr 5.
 • 2009, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, Ekonomista nr 2.
 • 2009, Kilka uwag o pożytkach ze znajomości statystyki, Problemy Zarządzania 4.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  18 marca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.