dr Kamil Zubelewicz

Członek RPP powołany przez Prezydenta RP.

Źródło:http://smith.pl/artykuly/dr-kamil-zubelewicz

Urodzony 15 grudnia 1978 roku w Warszawie, polski ekonomista, dr; absolwent Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002), w 2007 obronił rozprawę pt. „Fundusze publiczne w Polsce w okresie transformacji” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Pracował na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Ekonomii Sektora Publicznego. W  latach 2008-2014 był adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego).

Od 2003 współpracował z Collegium Civitas, w  latach  2015-16 był prorektorem ds. dydaktycznych Collegium. W trakcie swojej kariery naukowej był także związany z Norweską Szkołą Ekonomiczną w Bergen.

Laureat wielu stypendiów, między innymi McKinsey & Company w latach 2000–2001 (stypendium dla wybitnych studentów Studium Dyplomowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w celu realizacji dalszych planów) oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi w latach 2005–2008 (w celu ukończenia rozprawy doktorskiej oraz przygotowania kolejnych prac poświęconych polskiej skarbowości) czy stypendium naukowego Collegium Civitas dla młodych doktorów ( 2011–2012).

Według uzyskanych danych nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Dr Zubelewicz współpracował z firmą Astronika sp. z o.o. oraz wraz z Piotrem Pawłem Piłatem był likwidatorem studenckiej fundacji „Schola Princeps Scientiarum Oeconomicarum et Commercii”. Według uzyskanych informacji, w okresie pięciu lat poprzedzających kandydowanie na członka Rady Polityki Pieniężnej nie sprawował żadnych funkcji publicznych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu dr Zubelewicz nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Był głównym ekonomista Centrum im. Adama Smitha – od 2002 roku współpracował tam z Krzysztofem Dzierżawskim nad zmianą systemu podatkowego. W latach 2005-2009 był ekspertem Instytutu Jagiellońskiego, m.in. reaktywował projekt Naprawy Finansów Publicznych autorstwa Krzysztofa Dzierżawskiego. W swoich  wystąpieniach dał się poznać jako zwolennik zmiany systemu podatkowego: wprowadzenia projektu iTax oraz likwidacji obowiązku rozliczania się przez podatników z PIT. Autor programu fundacji Republikanie „Republikańska Polska”. Publikował m.in. w Najwyższym Czasie! i Rzeczpospolitej.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI ( na podstawie danych z bazy Nauka Polska, Polska  Bibliografia Naukowa oraz sprawozdań z działalności naukowej Instytutu  Studiów Politycznych PAN)

Główne obszary zainteresowań dr Zubelewicza to finanse publiczne oraz studia strategiczne. Jest redaktorem prowadzącym półrocznika naukowego  Securitologia wydawanego w formie Open Access przez Collegium Civitas i European Association for Security; jest również redaktorem pierwszego tomu Księgi Prasowej Muzeum Powstania Warszawskiego (Warszawa 2004); ponadto interesuje się prozopografią i genealogią.

Wybrane publikacje:

Książki:

 • 2011, Fundusze publiczne w okresie transformacji, Instytut Jagielloński-Collegium Civitas.
 • 2006, Krótki kurs ekonomii praktycznej, Krzysztof Dzierżawski, red. Kamil Zubelewicz.

Publikacje w książkach:

 • 2014, Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy. Streszczenie, Współautor Centrum im. Adama Smitha, red. Gwiazdowski Robert, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2014.
 • 2014, Dzień Wolności Podatkowej 2014, współautor, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2014.
 • 2014, Omówienie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, w: Eurowybory po polsku, czyli po co nam Bruksela, współautor, Centrum im. Adama Smitha–Uczelnia Łazarskiego.
 • 2009, Pozycja ekonomiczna samorządu lokalnego w Polsce, w „Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych”, red. naukowa Jerzy Kleer, CeDeWu 2009.
 • 2004, Finansowanie sektora publicznego w Polsce, w „Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski”, Olympus 2004;

Artykuły:

 • 2012, Podatki do uniesienia, w: „Rzeczpospolita”, (8.05.2012).
 • 2011, Przebudowa środków finansów publicznych w Polsce, w: ‚Przyszłość, Świat-Europa-Polska”, 2001, nr 2, str. 132-145.
 • 2004, Decyzje optymalizacyjne w podatku od towarów i usług, w: „Gospodarka Narodowa”, 2004, nr 7-8.
 • 2004, Finanse publiczne i ich reforma, w: „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, 2004, nr 1.
 • 2004, Podatki nie służą rozwojowi, w: „Rzeczpospolita”, nr 126 (31.05.2004).
 • 2003, CAS jeszcze raz, w: „Najwyższy Czas!”, tom 698, 2003, nr 40.
 • 2003, Podatek proporcjonalny, w: „Home & Market”, 2003, nr 5.
 • 2003, Skutki zmiany systemu finansów publicznych, w: „Interes Publiczny – pismo Centrum im. Adama Smitha”, 2003, nr 6.
 • 2003, Podatki i składki, w: „Rzeczpospolita”, (28.11. 2003).

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz monitoringu kandydata ( kandydat  odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie NBP

UWAGA! Profil tego członka RPP powołanego przez Prezydenta RP  został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.) oraz kwestionariusza wypełnionego przez Kandydata.  Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  29 lutego 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydata.