dr Mateusz Szczurek

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Mateusz_Szczurek_69_posiedzenie_Senatu_%28cropped%29.JPG

Urodzony 11 sierpnia 1975 roku w Warszawie, studiował ekonomię na Uniwersytecie Sussex (magisterium w 1997 r.) i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra uzyskał w 1998 r.). Doktoryzował się na Uniwersytecie Sussex w 2005 roku.

Od 1997 r. był ekonomistą, a w latach 2011-13 głównym ekonomistą na region Europy Środkowej i Wschodniej w ING Banku.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od listopada 2013 do listopada 2015 r. pełnił funkcję ministra finansów w rządach koalicji PO-PSL premiera Donalda Tuska a następnie premier Ewy Kopacz.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu dr Szczurek nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

Był współzałożycielem (2003) i prezesem (2003-2005) Towarzystwa Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich. Jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Specjalizuje się w problematyce płynności rynków finansowych, konsekwencji kryzysów walutowych oraz rozszerzenia europejskiej unii gospodarczej i walutowej .

Mateusz Szczurek prowadził bieżącą analizę polityki pieniężnej NBP w publikacjach bankowych i prasowych od początku istnienia Rady Polityki Pieniężnej w latach 1997-2013. Monitorującym udało się dotrzeć do następujących publikacji:

  • 2008, Inflacja – czy mamy nowy problem? , autor referatu, zapis z publicznego seminarium BRE-CASE zorganizowanego w marcu 2008 r; Zeszyt BRE Bank-CASE nr 95.
  • 2006, Ryzyko inwestycyjne Polski, autor referatu, zapis z seminarium BRE-CASE zorganizowanego w październiku 2006, Zeszyty BRE Bank -CASE.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, nie udało nam się dotrzeć do kandydata ) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Nie udało nam się dotrzeć do kandydata, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 10 lutego  2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane.