Wprowadzenie

 

logoptefsb-logo-simple-600x600

 

 

 

Na przełomie 2015 i 2016 roku Prezydent, Sejm i Senat dokonają wyboru kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Fundacja im. Stefana Batorego i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podjęły decyzję o wspólnym monitorowaniu wyboru kandydatów do RPP wychodząc z założenia, że obywatele mają prawo przy tej okazji dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu Rady oraz o tym, kto i w jakim trybie wejdzie w jej skład.

Rada Polityki Pieniężnej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji właściwej polityki monetarnej przyczyniając się do tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego. Decyzje Rady wpływają nie tylko na sytuację w sektorze przedsiębiorstw i w sektorze finansowym ale też na budżety domowe obywateli. Zmiana stóp procentowych przekłada się wprost na oprocentowanie oszczędności i wysokość rat kredytu. Od działań Rady zależy też pośrednio to, czy banki są wystarczająco dobrze zabezpieczone przed upadłością, a ich klienci w razie bankructwa odzyskają deponowane w bankach pieniądze. Decyzje Rady wpływają na kurs walutowy (więcej o RPP).

Uczestnictwo kandydatów w monitoringu jest dobrowolne. Nie jest on oceną kandydatur. Zgodnie z założeniami przedstawiony i w opisie projektu ma on pozwolić na utrwalenie dobrego obyczaju publicznego przedstawienia kandydata na ważny urząd, zanim zapadnie decyzja o powołaniu. Monitoring ma ułatwić wszystkim zainteresowanym i kompetentnym osobom, organizacjom, czy mediom zajęcie własnego stanowiska wobec kandydatur.