ARCHIWUM WYDARZEŃ

16 listopada 2016

Senat powołał Rafała Surę na członka Rady Polityki Pieniężnej.  Oddano 70 głosów; bezwzględna liczba głosów wyniosła 36. Za kandydaturą Marak Dąbrowskiego oddano 23 głosy, a za kandydaturą Rafała Sury 46 głosów.

15 listopada 2016

O godz. 8.00 odbyło się posiedzenie opiniujące senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senatorowie zaopiniowali jednogłośnie  pozytywnie obydwu kandydatów: prof. dr hab. Marka Dąbrowskiego i prof.  dr hab. Rafała Surę.

26 października 2016

W senacie trwa procedura wyboru kandydata do Rady Polityki Pieniężnej. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili dr hab. Rafała Surę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a senatorowie Platformy Obywatelskiej dr hab. Marka Andrzeja Dąbrowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dane biograficzne wraz z uzasadnieniem zgłoszenia kandydatów są dostępne w druku senackim 314. Posiedzenie opiniujące senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie 15 lub 16 listopada 2016 roku.

6 października 2016

Dnia 5 października 2016 roku do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wpłynął kolejny wniosek ws. odwołania dr Marka Chrzanowskiego., Tego samego dnia komisja zaopiniowała go pozytywnie. Następnego dnia Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o  odwołaniu Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej.

20 września 2016

Dr Marek Chrzanowski, członek RPP wycofał  wniosek o odwołanie ze składu RPP.

14 września 2016

Dnia 13 września 2016 roku Prezydent RP Andrzej Duda  nominował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Janusza Kaweckiego oraz Andrzeja Sabatowskiego.  Sejm  wybrał  Witolda Kołodziejskiego i Elżbietę Więcławską-Sauk podczas głosowania w dniu 22 lipca br., a senat dr Teresę Bochwic 21 lipca br.

5 września 2016

Wybrany w styczniu br. do Rady Polityki Pieniężnej dr Marek Chrzanowski rezygnuje z zasiadania w radzie.  W druku senackim nr 257 marszałek senatu wnioskuje o odwołanie go ze stanowiska.

22 sierpnia 2016

Zapraszamy do lektury Opinii dotyczącej nowej koncepcji Instytutu Pamięci Narodowej, wprowadzonej ustawą nowelizującą z 29 kwietnia 2016 r. , przygotowanej przez adw. Pawła W. Osika i apl. adw. Marię Radziejowską z Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.

27 lipca 2016

Prezydent powołał do Rady Mediów Narodowych Juliusza Brauna, zgłoszonego przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej oraz Grzegorza Podżornego, zgłoszonego przez klub parlamentarny  Kukiz’15.

22 lipca 2016

Sejm wybrał Witolda Kołodziejskiego i Elżbietę Więcławską-Sauk na członków KRRiT oraz powołał członków Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, Elżbietę Kruk i Joannę Lichocką (przekaz telewizyjny). Senat powołał Teresę Bochwic na członka KRRiT.

21 lipca 2016

Doktor Jarosław Szarek został wybrany 21 lipca 2016 przez Sejm na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senat w dniu 21 lipca br. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie doktora Szarka na stanowisko Prezesa IPN. W dniu 22 lipca doktor Jarosław Szarek złożył w Sejmie ślubowanie.

21 lipca 2016

Sejmowa Komisja  Kultury i Środków Przekazu zaopiniowała pozytywnie kandydatury Krzysztofa Czabańskiego (14 głosów za, 7 przeciw), Elżbiety Kruk (14 głosów za, 7 przeciw) i  Joanny Lichockiej (15 głosów za, 4 przeciw).

20 lipca 2016

Sejmowa Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała kandydatury Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk i Joanny Lichockiej do Rady Mediów Narodowych (druk nr 717).  Głosowania w sprawie wyboru członków KRRiT i RMN zaplanowano na 22 lipca.

19 lipca /20 lipca 2016

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas dwóch posiedzeń (1, 2)  zaopiniowała pozytywnie kandydatury Jędrzeja Skrzypczaka, Witolda Kołodziejskiego i Elżbiety Więcławskiej-Sauk do KRRiT (druk nr 701). Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zaopiniował pozytywnie kandydaturę Teresy Bochwic (druk nr 222). Przeczytaj naszą relację z posiedzenia komisji senackiej.

19 lipca 2016

Zapraszam do lektury opinii  Organy regulujące funkcjonowanie mediów elektronicznych w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Mediów Narodowych przygotowanej przez Dominikę Bychawską-Siniarską  z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

19 lipca 2016

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych apelują o przeprowadzenie wyboru członków do Rady Mediów Narodowych w sposób, który zapewni pluralistyczny i niezależny charakter organu. Do rady zostało zgłoszonych  przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości troje kandydatów: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka.

19 lipca 2016

Marszałek Sejmu przekazał wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej o powołanie na stanowisko Prezesa doktora Jarosława Szarka do rozpatrzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  Komisja rozpatrzyła wniosek na dzisiejszym posiedzeniu i zaopiniowała pozytywnie kandydaturę doktora Szarka.

18 lipca 2016

Dziś miał miejsce drugi etap konkursu na stanowisko Prezesa Instytut Pamięci Narodowej. Członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzili publiczne wysłuchanie czterech kandydatów: dr Marka Chrzanowskiego (czas relacji od 5.34 do 38.00),  dr hab. Zbigniewa Romka (38.20 -1.15.45) , dr Jarosława Szarka (1.22.48 -.2.21.08)  i dr Pawła Ukielskiego (2.21.18 – 3.18). Po przesłuchaniach Kolegium w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów wyłoniło jednego kandydata. Jest nim doktor Jarosław Szarek (krótka nota biograficzna). Informację do publicznej wiadomości przekazano  po godz. 16.30  w Sejmie.

7 lipca 2016

Kluby parlamentarne zgłaszają kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przypominamy, że jednego kandydata nominuje senat, po dwóch sejm i prezydent. Sejm i senat wybiorą nowych członków KRRiT podczas posiedzenia zaplanowanego w dniach 20-22 lipca 2016 r.  W zakładce Monitoring wyborów do RMN i KRRiT można znaleźć noty biograficzne zgłoszonych kandydatów.

29 czerwca 2016

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej ogłosiło konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Więcej informacji na http://www.bip.ipn.gov.pl/bip/konkursu-na-stanowisko/2172,Ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-prezesa-IPN.html

28 czerwca 2016

Noty biograficzne członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej są dostępne w zakładce profile kandydatów do Kolegium IPN.

27 czerwca 2016
Prezydent RP powołał profesora Andrzeja Nowaka oraz Bronisława Wildsteina do Kolegium IPN.

24 czerwca 2016
Senatorowie w tajnym głosowaniu wybrali dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – profesora Wojciecha Polaka i profesora Tadeusza Wolszę.

23 czerwca 2016
Sejm wybrał pięciu członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Wybrani zostali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości: Sławomir Cenckiewicz,  Jan Draus,  Piotr Franaszek, Józef Marecki oraz Krzysztof Wyszkowski. Sejm odrzucił pozostałych kandydatów zgłoszonych przez kluby opozycyjne: Ludwika Dorna (kandydat PO), prof. Andrzeja Friszke (kandydat PO), Bogdana Lisa (kandydat PO), dr Wojciecha Muszyńskiego (kandydat Kukiz 15 i PSL) i Henryka Wujca (kandydat Nowoczesnej i PSL).

22 czerwca 2016
Monitoring wyboru kandydatów do Kolegium IPN
Dziś o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego jej członkowie zaopiniowała pozytywnie kandydatów:  Wojciecha Polaka i Tadeusza Wojciecha Wolszę zgłoszonych przez grupę senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz Antoniego Dudka i zgłoszonego przez grupę senatorów Platformy Obywatelskiej. Andrzej Kołodziej nie uzyskał pozytywnej opinii komisji. Biogramy kandydatów są dostępne na naszej stronie lub w druku senackim nr 210. Przekaz z posiedzenia Komisji.

Dziś na posiedzeniu Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP zaopiniowała pozytywnie wszystkich dziesięciu kandydatów do Kolegium IPN: Sławomira Cenckiewicza, Ludwika Dorna, Jana Drausa, Piotra Franaszka, Andrzeja Friszke, Bogdana Lisa, Józefa Mareckiego, Wojciecha Jerzego Muszyńskiego, Henryka Wujca i Krzysztofa Wyszkowskiego. Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu wczorajszym tj. 21.06.2016. Biogramy kandydatów są dostępne w druku sejmowym nr 638.

15 czerwca 2016

fsb-logo-simple-600x600logoptelogopte

Fundacja Batorego we  współpracy z organizacjami pozarządowymi  będzie w najbliższych miesiącach prowadzić monitoringi wyborów na najwyższe stanowiska w państwie.  We współpracy z Fundacją Ośrodka Karta  będziemy obserwować wybory kandydatów do Kolegium oraz na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (więcej), a wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych przyjrzymy się wyborom kandydatów do nowego organu jakim będzie Rada Mediów Narodowych oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (więcej).

26 marca 2016

Tych, którzy nie mogli być z nami na konferencji podsumowującej monitoring naboru kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, która odbyła się 23 marca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. „Nowa Rada Polityki Pieniężnej – Nowa Polityka Pieniężna (?). O czym powinni wiedzieć nie tylko ekonomiści„), zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia.

Niebawem dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, będziemy mogli również podzielić się z Państwem transkrypcją i opracowaniem debaty.

18 marca 2016

Sejm na posiedzeniu plenarnym powołał profesora Jerzego Żyżyńskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej.

09 marca 2016

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydatury prof. Cezarego Wójcika i prof. Jerzego Żyżyńskiego do RPP (druk nr 310).

05 marca 2016

W dniu 9 marca br. sejmowa Komisji Finansów Publicznych zaopiniuje kandydatów z ramienia Sejmu na członków  Rady Polityki Pieniężnej.

24 lutego 2016

Sejmowe kluby parlamentarne zgłosiły swoich kandydatów  na członka Rady Polityki Pieniężnej. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest prof. Jerzy Żyżyński, a Platformy Obywatelskiej prof. Cezary Wójcik.  Noty o kandydatach są dostępne w druku sejmowym nr 262.

18 lutego 2016

Na stronie domowej Kancelarii Prezydenta poinformowano, iż prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 20 lutego 2016 roku Łukasza Hardta oraz Kamila Zubelewicza w skład Rady Polityki Pieniężnej.  W informacji zamieszczono krótkie opisy sylwetek nowo powołanych członków RPP.

9 lutego 2016

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 9 lutego br. zaopiniowała negatywnie kandydaturę dr Mateusza Szczurka.  Przeczytaj naszą relację  z posiedzenia Komisji Sejmowej.

80 posłów Klubu Parlamentarnego PiS cofnęło poparcie dla profesora Henryka Wnorowskiego – kandydata klubu parlamentarnego PiS.  Nie są znane przyczyny merytoryczne tego kroku. Więcej

Grażyna Ancyparowicz oraz  Eryk Łon złożyli ślubowanie w Sejmie na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 lutego 2016 r.

8 lutego 2016

We wtorek 9-go lutego o godz. 16:30 (sala 118) Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje ostatnich kandydatów z ramienia Sejmu na członków  Rady Polityki Pieniężnej.

W posiedzeniu Komisji wezmą udział  prof. Henryk Wnorowski i dr Mateusz Szczurek.

Tymczasem, wciąż nieznani są kandydaci z ramienia Prezydenta RP. Mimo naszych wielokrotnych próśb o udzielenie informacji, kogo typuje pan Prezydent otrzymaliśmy jedynie lakoniczną odpowiedź w tej sprawie (szczegóły tutaj).

12 lutego 2016

W dniu 12 stycznia 2016 r. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych i Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przeprowadziły wysłuchania ośmiu kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywną rekomendację. W dniu 13 stycznia Senat wybrał członków Rady – Marka Chrzanowskiego Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Sejm podejmie decyzję prawdopodobnie dopiero w lutym. Wtedy też pojawi się także kandydat do trzeciego miejsca w Radzie, pozostającego w gestii Sejmu. Do obsady pozostają jeszcze dwa miejsca pozostające w gestii prezydenta. Na razie nie wiadomo nic o kolejnych kandydatach.

Zobacz retransmisje z posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i naszą relację na Twitterze z dyskusji wokół dotychczasowych kandydatów.

Przeczytaj nasze relacje z posiedzeń komisji – sejmowej i senackiej.

12 stycznia 2016

Wybór kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej już w toku. Oglądaj.

Transmisja z posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Transmisja z posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – niestety brak transmisji – obserwuj naszą realcję na Twitterze

9 stycznia 2016

Fundacja im. Stefana Batorego i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne rozpoczęły monitoring kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej. 17 grudnia 2015 r. zwróciliśmy się z prośbą do Kancelarii Prezydenta RP, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z prośbą o współpracę w ramach monitoringu. Dzięki temu weźmiemy udział w charakterze obserwatorów w posiedzeniach obu komisji, które już 12 stycznia br. o godz. 12:00 zaopiniują kandydatów na członków RPP (przeczytaj więcej o posiedzeniach komisji sejmowej i senackiej). W chwili opublikowania oficjalnych list kandydatów zwróciliśmy się także do nich z prośbą u udział w monitoringu i wypełnienie kwestionariusza osobowego. Trzech z nich, prof. Cezary Wójcik, prof. Stanisław Gomułka i prof. Marek Dąbrowski odpowiedziało na naszą prośbę i przesłało informacje o sobie. Liczymy na współpracę z innymi kandydatami.

8  stycznia 2016

Rozpoczynamy monitoring wyboru kandydatów na stanowiska w najważniejszych instytucjach państwowych. Będziemy przyglądać się, kto obejmuje funkcje w instytucjach niepodlegających bezpośrednim procesom demokratycznym, ale mających istotnych wpływ na życie przeciętnego obywatela. Monitoringiem zostaną objęte: Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski (stanowisko prezesa), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Instytut Pamięci Narodowej. Zaczynamy od wyboru nowych członków Rady Polityki Pieniężnej, który monitorujemy wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Przeczytaj więcej o idei monitoringu tutaj.