Eugeniusz Gatnar – Urodziłem się w 1960 roku w Wodzisławiu Śląskim. Ukończyłem studia ekonomiczne na Wydziale Zarządzania Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach. W roku 1993 uzyskałem stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a roku 1999 -stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W roku 2009 Prezydent RP nadał mi tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Od roku 1993 jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. W latach 2002-2010 pełniłem kolejno funkcję prodziekana oraz dziekana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ponadto, w latach 2012-2014 byłem także zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyłem staże naukowe w Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (Francja), University of Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania), University of Cambridge (Wielka Brytania), Arnhem Business School w Arnhem (Holandia).

Jestem autorem przeszło 160 prac naukowych, w tym: 5 monografii naukowych i 4 podręczników. Byłem promotorem 7 prac doktorskich oraz recenzentem w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Wygłosiłem referaty na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Obecnie jestem członkiem Rady Programowej kwartalnika „Bank i Kredyt” oraz przewodniczącym Rady Programowej „Gazety Bankowej”.

Uzyskałem nagrody indywidualne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1994), pracę habilitacyjną (2000) oraz za książkę pt. „Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji” (2002).

W 2000-2008 byłem Członkiem Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a w okresie 2008-2010 członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie. W latach 2007-2010 byłem doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie Sławomira Skrzypka.

W dniu 25 marca 2010 roku Pan Prezydent Lech Kaczyński, na wniosek Prezesa Sławomira Skrzypka, powołał mnie w skład Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008). W dniu 18 marca 2010 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył mnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). W roku 2015 Prezydent RP Andrzej Duda przyznał mi Krzyż Wolności i Solidarności.

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda.

Źródło: druk senacki nr 61 (2015)