Stanisław Gomułka – ur. l0 września 1940 r. w Krężołach. W 1962 r. ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. 4 lata później obronił doktorat z ekonomii u prof. Michała Kaleckiego.

W 1970 roku rozpoczął pracę w London School of Economics, gdzie wykładał do 2005 roku. W tym czasie był też konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej, a także wykładowcą i badaczem w wielu ośrodkach akademickich, m.in. w Danii, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

We wrześniu 1989 roku wrócił do Polski, by doradzać nowemu rządowi w przeprowadzeniu tzw. transformacji ustrojowej i gospodarczej. Wraz z Jackiem Rostowskim, Jeffreyem Sachsem i Dawidem Liptonem, tworzyli zespół zagranicznych doradców wicepremiera, profesora Leszka Balcerowicza, współuczestnicząc przy opracowaniu tzw. „Planu Balcerowicza”.

W latach 1989 – 1995 był także oficjalnym polskim negocjatorem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie wszystkich programów makroekonomicznych. Do 2002 roku doradzał kolejnym ministrom finansów oraz szefowej Narodowego Banku Polskiego, Hannie Gronkiewicz-Waltz.

Profesor Stanisław Gomułka od 2002 roku pełnił funkcję głównego ekonomisty Grupy PZU, a obecnie jest głównym ekonomistą Business Center Club. Większość jego badań naukowych i działalności dydaktycznej obejmuje dziedziny wzrostu gospodarczego, makroekonomii, ekonomii okresu ustrojowej transformacji i porównawczych systemów ekonomicznych. Na uznanie zasługuje również aktywność prof. Stanisława Gomułki na polu organizacyjnym. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. Zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Spraw Publicznych, Radzie Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Radzie Naukowej CASE oraz Radzie Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Źródło: druk sejmowy nr 151 (2015)