Eryk Mariusz Łon – ur. 30 maja 1970 r. w Łowiczu, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, bankowości oraz prawa finansowego.

W latach 1989-1994 odbył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zaś w latach 1994-1999 studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 1998 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1998-2007 był adiunktem w Katedrze Bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zaś od 2008 do 20 12 roku – starszym wykładowcą w Katedrze Bankowości tejże uczelni.

W latach 1998-2000 pracował jako inspektor kredytowy w Departamencie Kredytów Centrali WBK S.A. w Poznaniu. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W tym samym roku został adiunktem, zaś od 2015 roku profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest pomysłodawcą i kierownikiem studium podyplomowego „Mistrzowie rynków finansowych”. Pan prof. Eryk Łon jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeju Dudzie.

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

 Źródło: druk sejmowy nr 151 (2015)