Marek Chrzanowski – (ur. 25 stycznia 1981 roku) – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 roku obronił doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z SGH, gdzie pracuje w Zakładzie Polityki Gospodarczej (do 2012 Katedra Polityki Gospodarczej) na stanowisku adiunkta.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi, członek Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Redaktor naczelny czasopisma „Polityka Gospodarcza”. Od października 2015 roku członek i koordynator prac w sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP.

Od 2009 roku Prezes Instytutu Gospodarki Narodowej – stowarzyszenia zajmującego się prowadzeniem badań oraz formułowaniem i propagowaniem strategii w dziedzinie życia publicznego i gospodarczego. W latach 2003-2005 przewodniczący Sekcji Biznesu Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Kierownik lub członek zespołu analitycznego w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Autor publikacji naukowych z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej oraz oceny instrumentów polityki gospodarczej i społecznej.

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Grzegorza Biereckiego, Stanisława Gogacza, Stanisława Karczewskiego, Marka Martynowskiego, Marka Pęka, Michała Seweryńskiego, Aleksandra Szweda.

Źródło: druk senacki nr 61 (2015)