Konferencja „Strażnicy ładu medialnego: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych. Cele, zadania, praktyka”.

batory-bannery-internet

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego konferencja pt  „Strażnicy ładu medialnego: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych. Cele, zadania, praktyka”.

W pierwszej części spotkania przedstawiono ideę obywatelskiego monitoringu na najwyższe stanowiska państwowe  podsumowanie przebiegu  wyborów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Rady Mediów Narodowych, które odbyły się w 2016 r.

W drugiej części dyskutowano wokół następujących problemów:
– oceny dotychczasowych doświadczeń i aktualnego kształtu instytucji regulujących ład medialny,  granic interwencji państwa w ład medialny oraz sposobu wyłaniania władz instytucji regulujących ład medialny.

Materiały:  program konferencji, nagranie spotkania
Skróty podsumowań monitoringu wyborów do KRRiT i do RMN.

Informacje prasowe: depesze Polskiej Agencji Prasowej  (1, 2), relacja  portalu ngo.pl