Andrzej Sabatowski

Członek KRRiT powołany przez Prezydenta RP.

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, w związku z brakiem  materiałów zastanych nie przygotowano opisu sylwetki pana Andrzeja Sabatowskiego).

Urodzony 3 maja 1946 roku;  z wykształcenia historyk, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim; po studiach uczył w liceach.

Pracował także jako dziennikarz w mediach drukowanych. W latach 70-tych pisał do „Życia Literackiego”, potem współtworzył tygodnik „Małopolska” wydawany przez NSZZ Solidarność Małopolska, kierował też pierwszym prywatnym tygodnikiem „Depesza”.

Od początku lat 90-tych związany z TVP Kraków. Był tam sekretarzem programowym, kierownikiem publicystyki i informacji, a następnie pełnomocnikiem dyrektora ds. oddziałów terenowych. Był też wicedyrektorem ds. finansów i produkcji w TVP Wrocław.

Ponadto pracował m.in. w magazynie kulturalno-informacyjnym „Karnet” oraz w Grupie Gremi, w której skład wchodzi m.in. wydawca „Rzeczpospolitej”.

 

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna członka RMN nie została udostępniona na stronie  organu wybierającego jakim jest Kancelarii Prezydenta RP .
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza. W związku z niewielką liczbą ogólnie dostępnych danych nie przygotowaliśmy formularza kandydata).
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie KRRiT.