dr Maciej Siembieda

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

(Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu)

Urodzony się w 1962 roku w Starachowicach, dziennikarz, reportażysta, doktor nauk społecznych. Ukończył filologię polską w 1985 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 2014 r. obronił pracę doktorską „Społeczne inicjatywy samorządności lokalnej w latach 1998-2004 w obrazie polskiej prasy regionalnej” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Piastował stanowisko redaktora naczelnego „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Trybuny Śląskiej” i „Dziennika Bałtyckiego”. Kierownik  Katedry Dziennikarstwa Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku od 2014 r.

Według oświadczenia kandydat nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Był redaktorem naczelnym gazet regionalnych: Nowej Trybuny Opolskiej (1995-2000), Trybuny Śląskiej (2000-2002) i Dziennika Bałtyckiego (2002-2005). W latach 2005-2008 członek zarządu spółki Media4mat – wydawcy „Echa Miasta”. Był prezesem spółki Pro Expo sp. z o.o. (2013 – 2015). Prowadzi własną działalność gospodarczą Maciej Siembieda Media Consulting. Od 2010 roku Prezes Zarządu Media Support Group Sp. z.o.o. Od 2015  pracuje w Departamencie Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego.

Od 2014 roku jest kierownikiem Katedry Dziennikarstwa Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku. Współpracował także z Uniwersytetem Gdańskim (dziennikarskie seminaria warsztatowe), Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu (filia w Katowicach), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Uniwersytetem Opolskim (seminaria warsztatowe – dziennikarstwo prasowe).

Zgodnie z oświadczeniem nie uczestniczył w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa ani nie zdawał egzaminów dla członków rad nadzorczych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z oświadczeniem przesłanym przez kandydata nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.

Trener i konsultant największych wydawnictw prasowych: Bauer, Edipresse i Axel Spinger. Prowadził działalność doradczą dla firm i samorządów w dziedzinie relacji z mediami, promocji i komunikacji. Z jego doradztwa korzystały m.in. : Demuth Group (2010 – 2014), Young Digital Planet (2014 – 2015), Shanghai Electric (2014), Infarma (od 2015), Polskie LNG S.A. (2012 – 2015), Polska Grupa Energetyczna Energia Jądrowa (2013),  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (od 2015). Stworzył także kilkadziesiąt kursów dla portali internetowych.

W latach 2000 – 2001 był głównym konsultantem redakcji „Gościa Niedzielnego” i autorem nowego projektu redakcyjnego tygodnika.

Maciej Siembieda jest trzykrotnym laureatem tzw. polskiego Pulitzera  czyli Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1992, 1993, 1996) oraz pięciu nagród Media Trend; otrzymał również odznaczenie Marszałka Województwa Opolskiego za akcję redakcyjną „Brońmy swego Opolskiego. Za swoje osiągnięcia w pracy redakcyjnej otrzymał także Główną Nagrodę Grupy Orkla Media za najlepszy pomysł redakcyjny w roku 1997 i 1998. W 2003 roku został odznaczony przez Ministra Infrastruktury za akcję redakcyjną na rzecz budowy autostrady A-1 „Po pierwsze A-1”. Był za nią także nominowany do nagrody Grand Press.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich od 1993 r.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Autor reportaży i poradników dot. dziennikarstwa i sztuki pisania reportażu.

Poradniki:

  • 2003, Reportaż po polsku, Poznań, Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej;
  • 2003, Vademecum dziennikarza, Katowice, Wyd. Gość Niedzielny.

Zbiory reportaży:

  • 2003, Podwieczorek oprawców, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003;
  • 1998, Piąta pora roku, Pro Media, Opole 1998;
  • 1995, Pośmiertny zjazd absolwentów,  ConTEXT, Opole 1996;
  • 1994, Gwiazdozbiór odmieńców, Wydawnictwo Wers, Opole 1994.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 7 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydata.