Marek Mnich

Kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Kukiz’15.

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, w związku z brakiem  materiałów zastanych nie przygotowano opisu sylwetki pana Marka Mnicha).

 

Marek Mnich pełnił min.  funkcję rzecznika prasowego w NSZZ Solidarność 80. Odpowiadał za kontakty z mediami publicznymi, społecznościowymi i komercyjnymi.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata nie została udostępniona przez Klub Parlamentarny Kukiz’15, który zgłosił kandydata. Otrzymaliśmy kopię noty prasowej – kliknij.

  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza. W związku z niewielką liczbą ogólnie dostępnych danych nie przygotowaliśmy formularza kandydata).