Grzegorz Podżorny (powołany)

Kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Kukuz’15, powołany przez Prezydenta RP do Rady Mediów Narodowych.

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, w związku z brakiem  materiałów zastanych nie przygotowano opisu sylwetki pana Grzegorza Podżornego).

 

Politolog, dziennikarz i działacz związkowy, magister politologii. Pracował  w Polskiej Agencji Prasowej i Radiu Zet. Po zakończeniu pracy w radiu został pracownikiem Biura Prasowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,  a następnie kierownikiem tego biura. Od  2014 kieruje Biurem Komunikacji Społecznej i Rozwoju Związku w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

 

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata nie została udostępniona przez Klub Parlamentarny Kukiz’15, który zgłosił kandydata. Otrzymaliśmy kopię noty prasowej – kliknij.
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza. W związku z niewielką liczbą ogólnie dostępnych danych nie przygotowaliśmy formularza kandydata).