Janusz Kijowski

Kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej

 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Janusz_Kijowski.JPG

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych oraz biogramu przesłanego przez Klub Parlamentarny PO).

Urodzony się 14 grudnia 1948 roku w Szczecinie, dr hab., scenarzysta, reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny, producent, wykładowca i pedagog, publicysta. Studiował w latach 1969-70 historię sztuki w Ecole Pratique des Hautes Etudes w Paryżu, w 1972 r. ukończył studia historyczne w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1978 roku reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. W 2000 r. uzyskał stopień doktora sztuki filmowej, w 2004 r. stopień doktora habilitowanego sztuk filmowych. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1972-74 pracował w Rozgłośni Harcerskiej, odbył roczną praktykę w Centralnej Agencji Fotograficznej; przez rok był nauczycielem historii w warszawskim Liceum im. K. Hoffmanowej. Pracował jako krytyk filmowy w tygodniku Kultura. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych „Film na Świecie” (1979-80).

W 1981 roku założył Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego, pierwsze studio debiutów w Polsce, od 1987 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego Studia Filmowego im. K. Irzykowskiego, a od 1994 do 2004 – dyrektora naczelnego. W latach 2004-15 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Jaracza w Olsztynie.

Reżyserował filmy fabularne i dokumentalne w tym m.in. takie jak: „Indeks”, „Kung-fu”, „Maskarada”, „Stan strachu”, „Kameleon” oraz spektakle teatralne: „Msza za miasto Arras”, „Czarownice z Salem”, „Mrożek Pieszo”, „Mistrz i Małgorzata”, „Zamek Sinobrodego”.

W latach 1994-98  przewodniczący Rady Programowej OT TVP w Warszawie; w latach 2009-11 był wiceprzewodniczącym Rady Programowej OT TVP Olsztyn. Zasiadał w pierwszej Radzie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w latach 2005-08. Od 2009 jest dyrektorem programowym Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Był aktywnym uczestnikiem rewolty studenckiej na UW w 1968 r. We wrześniu 1980 r. inicjował powstanie Sekcji Krajowej Pracowników Filmu NSZZ „Solidarność”  oraz Komitetu Ocalenia Kinematografii – ciała społecznego przygotowującego reformy strukturalne przemysłu filmowego w Polsce.

Jego film dyplomowy „Indeks” (1977)  został skonfiskowany przez cenzurę i trafił na 4 lata „na półki”. W tym samym roku został prezesem Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców. Do roku 2016 r. był wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, od roku 2016  jest członkiem Zarządu Głównego i honorowym wiceprezesem.

W 2000 r. zainicjował powołanie w TVP Rady Debiutów „Pokolenie 2000”, której został przewodniczącym.

W 2002 został wybrany na wiceprezesa Europejskiej Federacji Reżyserów Filmowych FERA. W latach 2005-2008 członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Członek Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) od 2001 r. Członek Rady Administracyjnej Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA).

Laureat wielu nagród przyznawanych za reżyserię i produkcję m.in.:  film  „Kung-fu” nagrodzono  za debiut reżyserski w 1979 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, a następnie  w 1980 r. nagrodą FIPRESCI  w  Locarno (Międzynarodowy Festiwal Filmowy); film „Przed bitwą”  (kręcony był m.in. w czasie I Zjazdu Krajowego NSZZ Solidarność w hali Olivii w Gdańsku) zrealizowany dla belgijskiej telewizji otrzymał w 1982 r Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Rotterdamie za najlepszy film polityczny roku;  film „Warszawa”  otrzymał w 2003 r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni  nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za twórcze przedstawienie współczesności.

Dwukrotnie brał udział w wyborach parlamentarnych nie uzyskując mandatu. W wyborach do parlamentu w 2005 roku startował  z listy Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej demokraci.pl, zaś w wyborach do parlamentu w 2011 roku startował z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W 2010 i 2015 r. był członkiem Komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego.

Odznaczony orderem Zasłużony dla Kultury – Gloria Artis w 2005 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 2009 r. oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 r.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

W latach 1983-94 był wykładowcą w belgijskiej Szkole Filmowej INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) w Brukseli. Od 1998 r. w łódzkiej Filmówce. W latach 2004-15 był profesorem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Humanistycznym, gdzie prowadził zajęcia m.in. z analizy struktury narracyjnej obrazu audiowizualnego, historii sztuki i miejsca filmu i teatru w kulturze współczesnej.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna  przesłana do Klubu Parlamentarnego PO  zgłaszającego kandydata Prezydentowi  – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Mediów Narodowych na podstawie przesłanej noty biograficznej oraz ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu,   sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 29 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane.