Joanna Lichocka (wybrana)

Kandydatka zgłoszona przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wybrana przez Sejm do Rady Mediów Narodowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_Lichocka

(Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzona 21 listopada 1969 r w Warszawie, dziennikarka i autorka filmów dokumentalnych. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Pracowała od 1991 r. w następujących tytułach prasowych: Tygodnik Solidarność, Życie Warszawy, Życie, Przyjaciółka (zastępca red. nacz.), Ozon, Dziennik, Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie (zastępca red. nacz.), Do Rzeczy. Pracowała również  w stacjach telewizyjnych: TVP 1, Polsat (1994-2001), TV Puls, TVP Info, w których prowadziła programy informacyjne i publicystyczne. W 2013 dołączyła do zespołu Telewizji Republika.

Po 2010 r. autorka i współautorka scenariuszy oraz reżyserka filmów dokumentalnych: Mgła, Pogarda, Przebudzenie i Prezydent. Dwukrotnie wyróżniona przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Główną Nagrodą Wolności Słowa: w 2013 za film dokumentalny Pogarda, a w 2014 za film dokumentalny Prezydent.

Nie wiadomo, czy  uczestniczyła w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz czy zdała egzamin dla członków rad nadzorczych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Joanna Lichocka zaangażowała się w działalność Prawa i Sprawiedliwości i  w 2015 r. zdobyła mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości  w okręgu kaliskim. Zasiada w komisjach: ds. Unii Europejskiej oraz kultury i środków przekazu oraz spraw zagranicznych.

Była członkinią zarządu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zrezygnowała z tej funkcji w sierpniu 2015 r.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATKI)

Wybrane publikacje:

  • 2013, III RP. Kulisy systemu (wywiad rzeka z Andrzejem Zybertowiczem), Słowa i Myśli, Warszawa 2013;
  • 2011, Mgła  (zbiór wywiadów z urzędnikami Kancelarii Prezydenta RP z okresu prezydentury Lecha Kaczyńskiego), współautor z Marią Dłużewską, Wydawnictwo Zysk, Warszawa 2011;
  • 2012, Przebudzenie (zbiór wywiadów z uczestnikami Marszów Pamięci na Krakowskim Przedmieściu), Wydawnictwo M, Warszawa 2012.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydatki przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Pracujemy nad kwestionariuszem monitoringu kandydatki ( zostanie wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych ) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tej Kandydatki został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Mediów Narodowych na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 18 sierpnia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.