Elżbieta Kruk (wybrana)

Kandydatka zgłoszona przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, wybrana przez Sejm do Rady Mediów Narodowych.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._Kruk.jpg

(Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzona 19 listopada 1959 w Lublinie, historyk i polityk. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1984 roku, a także podyplomową administrację publiczną na Uniwersytecie Warszawskim (1994) i roczne studia administracyjne na uniwersytecie w Wisconsin (1996).

Była członkinią oraz przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w  latach 2006 -2007.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od 1984 pracowała kolejno jako nauczycielka historii w szkole podstawowej, przewodnik wycieczek w Muzeum Historii Lublina oraz jako wychowawca w żeńskim zakładzie poprawczym. W 1989 podjęła pracę w biurze Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

W 1989 została zatrudniona w biurze Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W 1991 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zatrudniona na stanowisku asystentki, w 1992 r – asystentki prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W Najwyższej Izbie Kontroli skończyła kurs kontrolera i przez kilka lat była pracownikiem merytorycznym. W latach 2000–2001 pracowała jako szefowa gabinetu ministra sprawiedliwości.

Nie wiadomo, czy uczestniczyła w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz czy zdała egzamin dla członków rad nadzorczych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od 1981 roku działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość, której jest współzałożycielką. Była przewodniczącą lubelskich struktur tej partii.

W wyborach parlamentarnych w 2001 została wybrana do Sejmu IV kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka IV, V, VI, VII i  VIII kadencji Sejmu. Członkinii KRRiT w latach 2006-2007.

W Sejmie pracowała w komisjach: ds. kontroli państwowej, ds. Unii Europejskiej; ds. służb specjalnych; kultury i środków przekazu; finansów publicznych oraz administracji i cyfryzacji. Obecnie zasiada w komisjach: ds. Unii Europejskiej; kultury i środków przekazu (jest przewodniczącą) i spraw zagranicznych,  jest również członkiem prezydium Klubu PiS.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

brak informacji

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydatki przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydatki (kandydatka nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza, sylwetka opracowana na podstawie  materiałów zastanych )) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tej Kandydatki został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Mediów Narodowych na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 30 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.