dr Jarosław Szarek (wybrany na stanowisko Prezesa IPN)

Dr Jarosław Szarek  został powołany przez Sejm za zgodą Senatu   w dniu 21 lipca 2016 r.  na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na pięcioletnią kadencję.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Szarek

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony w 1963 r . w Czechowicach-Dziedzicach,  polski historyk i publicysta, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie  historii. W 1991 r. ukończył  studia na  Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopień doktora  uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2011 r. na podstawie pracy  „Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec młodzieży akademickiej Krakowa w latach 1970-1980”.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję prezesa IPN.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1992–1997 pracował w dzienniku Czas Krakowski, w następnych latach publikował m.in. w: Gazecie Polskiej, Nowym Państwie, Gościu Niedzielnym, Dzienniku Polskim, londyńskim Tygodniu Polskim, Polonii Christiana (stały współpracownik), Gazecie Polskiej Codziennie, Naszym Dzienniku, tygodniku Źródło (członek redakcji), dwumiesięczniku Arcana (członek redakcji). W latach 1998–1999 redaktor naczelny Kroniki XX wieku: Polska i świat.  W latach 2009–2012 był członkiem Rady Programowej Radia Kraków (zrezygnował z członkostwa w proteście przeciwko nieprzyznaniu miejsca na multipleksie dla TV Trwam).

Od 2000 roku zatrudniony w krakowski oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie pracował  jak główny specjalista w Biurze Edukacji Narodowej.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Podczas stanu wojennego współorganizował  pomoc internowanym i więzionym oraz  kolportował i drukował podziemną prasę. Od 1981 r. współpracował z Miejską Komisją Koordynacyjną NSZZ”Solidarność” w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1985-89  był współpracownikiem niejawnego Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego założonego przez Janusza Okrzesika, gdzie zajmował się drukiem, a także zainicjował wydawanie periodyku Solidarni, był też współpracownikiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Czechowicach-Dziedzicach.

W 2007 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w dokumentowaniu prawdy o najnowszej historii Polski.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Zainteresowania badawcze dr Szarka koncentrują się na XX-wiecznych dziejach Polski. W ramach pracy w IPN  był min. współautorem serii popularnonaukowej „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” wydawanej w latach 2006-2010, a także serii książek „Kocham Polskę”, wydawanej w latach 2007-16.

Książka „Przebudzenie Polaków. 1920 Prawdziwy cud nad Wisłą” otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2016 w kategorii książki historycznej, zaś „Czarne juwenalia” uzyskały nominację do Książki Historycznej Roku 2008 w kategorii popularnonaukowej.

Wybrane publikacje:

Autor:

 • 2015, Przebudzenie Polaków. 1920 Prawdziwy cud nad Wisłą, Wydawnictwo AA, Kraków 2015;
 • 2014, Powstanie Styczniowe. Zryw wolnych Polaków, Wydawnictwo AA, Kraków 2014;
 • 2007, Czarne juwenalia, Znak, Kraków 2007;
 • 2006, Wojna z narodem, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2006.

Współautor:

 • 2016, Jestem św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić, Wydawnictwo AA, Kraków 2016;
 • 2010, W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach (1917–1956), Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2010;
 • 2009, Zaczęło się w Polsce 1939–1989, Oficyna Wydawnicza Volumen i Rada ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Warszawa 2009;
 • 2009, Kronika komunizmu w Polsce, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2009;
 • 2008, Kościół w godzinie próby 1945–1989, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2008;
 • 2007, Po dwóch stronach barykady,  Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2007;
 • 2006, Zakopiańska „Solidarność” 1980–1989,  Urząd Miasta – Księgarnia Akademicka, Kraków-Zakopane 2006;
 • 2006, Kronika komunizmu w Polsce, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2006;
 • 2006, Królowo Polski, przyrzekamy! Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Wydawnictwo Rafael, Kraków 2006;
 • 2005, Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2005;
 • 2005, Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, Instytut Pamięci Narodowej,  Kraków 2005;
 • 2004, Ofiara Sprawiedliwych. Rodzina Ulmów – oddali życie za ratowanie Żydów, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2004;
 • 2003, Polska. Historia 1943–2003, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2003;
 • 2002, Stan wojenny w Małopolsce w relacjach świadków, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2002;
 • 2001, Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata udostępniona na stronie organu organizującego konkurs na stanowisko Prezesa IPN – ze strony IPN zdjęto informację z krótkimi biogramami kandydatów.
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna prezesa IPN, dr Jarosława Szarka zamieszczona na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów na Prezesa IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 23 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.