Krzysztof Czabański (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość; wybrany przez Sejm do Rady Mediów Narodowych.

Źródło: http://www.krzysztofczabanski.pl/galeria/

(Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 4 października 1948 w Warszawie dziennikarz i publicysta. W 1971 ukończył politologię w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W latach 1967–1981 pracował jako reporter w czasopismach RSW Prasa-Książka-Ruch: Sztandarze Młodych, Zarzewiu, Dookoła świata, Literaturze i Kulturze.

Od jesieni 1989 był  zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność, redaktorem naczelnym Expressu Wieczornego, prezesem Polskiej Agencji Prasowej (w 1992) i ponownie redaktorem naczelnym Expressu Wieczornego (do 1995). Publikował w Życiu Warszawy, Życiu, Gazecie Wyborczej, Wprost, Rzeczpospolitej, Uważam Rze, Niedzieli, W Sieci, Do Rzeczy. Współpracował z radiem i telewizją (Polskie Radio, TVP, radio Wnet, Telewizja Republika).

W latach 1998–2001 był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch i równolegle w latach 1999–2000 prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej.

 Od 2006 do 2009 r. był prezesem zarządu Polskiego Radia. Jednocześnie od października 2007 do lipca 2009 zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polskiej, a w 2007 roku w radzie nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus.

W 2015 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnym za ochronę prawa prasowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz realizację polityki audiowizualnej; został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. przygotowania reformy publicznej radiofonii i telewizji.

Nie jest wiadomym, czy  uczestniczył w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz czy zdawał egzamin dla członków rad nadzorczych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

W latach 1967–1980 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W 1981 był redaktorem Tygodnika Solidarność, a po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w prasie podziemnej: Tygodniku Wojennym, Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych, Vacacie.

Obecnie należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest posłem na Sejm VIII kadencji (2015-19).

Krzysztof Czabański jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 2010 r. (wcześniej w latach 1971–1990). Współzałożyciel Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego, założyciel i członek Rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Jest honorowym przewodniczącym Kongresu Mediów Niezależnych.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Jest autorem książek reporterskich i publicystycznych:

  • 2005, Pierwsze podejście,  Akces, Warszawa 2005;
  • 2005, Ruska baba,  Akces, Warszawa 2005;
  • 1987, Bydgoszcz – marzec 1981. Dokumenty, komentarze, relacje, Wydawnictwo Most, Warszawa 1987.
  • 1985, ABC, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1985;
  • 1981, Rodziny specjalnej troski,  Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981;
  • 1980, O tym, co pod ziemią,  Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, warszawa 1980;
  • 1980, Poker, Iskry, Warszawa 1980.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza, sylwetka opracowana na podstawie  materiałów zastanych ) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Rady Mediów Narodowych na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 16 sierpnia 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.