Jolanta Wiśniewska

Kandydatka zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

(Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzona 12 października 1959 r. w Bydgoszczy; prawniczka, działaczka opozycji  i podziemnej „Solidarności” w czasach PRL, ekspert w dziedzinie budowania strategii i rozwoju firm. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1986 r. oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; odbyła aplikacje radcowską. Współtworzyła radio Eska; pełniła funkcje prezesa Radia Eska, wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego RMF FM. Zajmowała się zarządzaniem i marketingiem w korporacjach finansowych, telekomunikacyjnych i mediowych. Obecnie (od 2015 r.) jest dyrektorem Biura Marketingu w Telewizji Polskiej.

Według danych z monitoringu kandydatka nigdy przedtem nie starała się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od 1986 r. do 2000 r. była specjalistą ds. organizacyjno-prawnych w Wola Sp. z o.o. w Warszawie.  W latach 1990-1995 pełniła funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Radia Eska, a następnie do 2000 r. wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego RMF FM. Zajmowała również stanowiska: wiceprezesa zarządu Fundacji Warta, dyrektora Biura Marketingu Towarzystwa Ubezpieczeń Warta S.A., dyrektora Departamentu Komunikacji Marketingowej Polkomtel S.A., w latach 2002-2003 dyrektora ds. projektów specjalnych w Crossmedia Sp. z o.o., następnie w latach 2003-2006 Dyrektora Marketingu Presspublica Sp. z o.o. (wydawca dziennika Rzeczpospolita). Od 2007 r. jest właścicielką i prezesem firmy New Derm Sp. z o.o.

W latach 2011-2015 Jolanta Wiśniewska była członkinią zarządu Polskiego Radia, w tym czasie była również członkinią zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych.

Nie jest wiadomym, czy  kandydatka uczestniczyła w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa i czy  zdała egzamin.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Od X 1980 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, od X 1981 była przewodniczącą Komisji Wydziałowej. W latach 80-tych działała w opozycji solidarnościowej, m.in.: 1984-1986 w RKW Regionu Toruńskiego – odpowiedzialna za kolportaż podziemnych wydawnictw i kontakty między regionami,  w latach 1985-1989 z-ca szefa warszawskiej struktury Armenia RKW Mazowsze – zajmowała się emisjami radia „Solidarność” i przygotowaniem tajnego zjazdu „Solidarności” w 1986.

Pełni funkcję członkini rady nadzorczej  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców .

Od 1990 do 1994 r. należała do Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1992-1994 członek Zarządu Krajowego), od 1994 do 2000 r. do Unii Wolności, od 2000 r. jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Jolanta Wiśniewska została wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005) oraz  odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

brak danych

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydatki przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydatki (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydatka nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj

 

UWAGA! Profil tej Kandydatki został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na  6 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane.