Elżbieta Więcławska – Sauk (wybrana)

Kandydatka zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrana przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Wi%C4%99c%C5%82awska-Sauk

(kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzona 14 listopada 1947 r. w Łodzi, dziennikarka i polityk. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 r. Była dziennikarką TVP Łódź w latach 1974-1982 i 1990-2001. Redagowała programy publicystyczne poświęcone problemom społecznym oraz zagadnieniom prawnym.

Według danych z monitoringu kandydatka nigdy przedtem nie starała się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Oprócz pracy dziennikarskiej i redaktorskiej w Telewizji Polskiej była członkiem Rady Programowej  TVP Łódź.

Nie jest wiadomym, czy  kandydatka uczestniczyła w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa i czy  zdała egzamin.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z pracy. Po zmianach ustrojowych w Polsce prowadziła telewizyjną kampanię na rzecz „Solidarności” w pierwszych wolnych wyborach w 1989 r.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2001-2005 była posłem i zasiadała w Komisjach Kultury i Środków Przekazu oraz Infrastruktury. Od czerwca 2001 r. pełniła w Łodzi funkcję pełnomocnika okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 zasiadała w Senacie, była członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest członkiem Najwyższego Sądu Koleżeńskiego SDP.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

brak informacji

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydatki przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydatki (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydatka nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie KRRiT

UWAGA! Profil tej Kandydatki został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydatka nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 9 września  br. i będą w razie potrzeby aktualizowane.