Witold Kołodziejski (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: https://mac.gov.pl/en/en/witold-kolodziejski

(Kandydat w odpowiedzi na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu przesłał notę biograficzną, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 5 maja 1966 r. w Warszawie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako dziennikarz, samorządowiec oraz ekspert medialny.

Był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2006 roku został powołany przez Senat w jej skład, a w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego KRRiT.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

W 1991 pracował w biurze prasowym zarządu głównego Porozumienia Centrum, a następnie jako reporter w Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. Od 1993 przez dziesięć lat pracował jako redaktor w Telewizji Polskiej. Był autorem i wydawcą programów katolickich: Magazyn Katolicki, CREDO, Otwarte Drzwi oraz Między Ziemią a Niebem. Został laureatem I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Programów Katolickich „Niepokalanów”. Następnie zajął się pracą samorządowca.

W grudniu 2015 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (odpowiadał za kwestie dot. społeczeństwa informacyjnego oraz strategię cyberbezpieczeństwa).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2002-2006 z ramienia PiS zasiadał w Radzie m.st. Warszawy, w tym jako przewodniczący Rady (2002-2005). W wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Pełnił obowiązki wiceburmistrza Ursynowa w latach 2010 – 2014. Od 2014 do 2015 roku był ponownie radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Bez powodzenia kandydował w wyborach do Sejmu w 2011 i 2015 r. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych i noty biograficznej przesłanej na prośbę o wypełnienie kwestionariusza ) – kliknij tutaj
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie KRRiT

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu przesyłając notę biograficzną, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 22 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.