Artur Andrysiak

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Klubu Poselskiego Nowoczesna.

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 30 listopada 1975 roku w Lubaniu Śląskim; dziennikarz radiowy, urzędnik, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Studiował w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską napisał na temat McLuhanowskiej koncepcji mediów. Na UKSW ukończył również studia podyplomowe z teorii mediów.

Według danych z monitoringu kandydat nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od początku lat 90. pracował w Katolickim Radiu Podlasie, gdzie był dziennikarzem i kierownikiem redakcji terenowej. Współpracował z redakcją Rzeczpospolitej i Nowego Państwa. W 2003 r. podjął pracę w portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W roku 2002 i 2005 był członkiem rady programowej Radia Merkury. W latach 2011-2014 – członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S. A. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., spółki kapitałowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.  Od 2007 do chwili obecnej dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu.

Nie jest wiadomym, czy  kandydat uczestniczył w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa i czy  zdała egzamin.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Artur Andrysiak jest działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Brał udział w opracowywaniu projektów szkoleniowych dla samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw, policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz w zarządzaniu projektami z funduszy Unii Europejskiej.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

brak danych

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza, sylwetka opracowana na podstawie  materiałów zastanych ) – kliknij tutaj

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie  materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 8 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydata.