Janusz Daszczyński

Kandydat zgłoszony przez grupę senatorówz KP PO: Mieczysława Augustyna, Ryszarda Bonisławskiego, Bogdana Borusewicza, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Czarnobaja, Piotra Florka, Tomasza Grodzkiego, Macieja Grubskiego, Wiesława Kiliana, Kazimierza Kleinę, Bogdana Klicha, Władysława Komarnickiego, Andrzeja Misiołka, Marię Pańczyk-Pozdziej, Sławomira Rybickiego, Przemysława Termińskiego, Piotra Wacha, Jerzego Wcisłę.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Daszczy%C5%84ski

(Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu)

Urodzony 13 września 1952 r. w Gdyni; dziennikarz i menedżer. Studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej,  gdzie w 1976 r. uzyskał  tytuł mgr elektronika (Katedra Telekomunikacji, specjalizacja radio i telewizja).  Pracował w mediach drukowanych i elektronicznych. Na początku lat 90-tch brał udział w pracach nad opracowaniem ustawy o radiofonii i telewizji, organizował biuro KRRiT i był jego dyrektorem. Członek zarządu TVP w latach 90-tych i prezes Telewizji Polskiej w 2015 roku. Obecnie zatrudniony w  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zgodnie z oświadczeniem przesłanym przez kandydata nie ubiegał się wcześniej o członkostwo w KRRiT.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Pracę rozpoczął w 1977 r. w Ośrodku Telewizyjnym w Gdańsku jako inżynier studia i operator kamery. Pracował w następujących tytułach prasowych: Tygodnik Samorządność, Horyzont, Gwiazda Morza, Gazeta Gdańska; prowadził własną pracownię fotograficzną.

 W latach 1990-1993 pełnił funkcję redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego TVP w Gdańsku i zastępcy dyrektora TVP Polonia.  W 1993 r. był dyrektorem Biura KRRiT, p.o. Dyrektora Departamentu Programowego, przewodniczącym zespołu programowego i przewodniczącym zespołu koncesyjnego.

Od 1999 do 2011 r. był zatrudniony w Ergo Hestia S.A. Od 2010 r. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. jako dyrektor Oddziału Zagranicznego.

 W latach 2012-2013 był współwłaścicielem spółki ProBusiness Institute s.c.

Od 2012 r. w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Pracuje na stanowisku z-cy dyrektora Biura ds. Finansów i Logistyki, na które wrócił w 2016 r. po zakończeniu pracy w TVP.

W latach 1994-1998 pełnił funkcję członka zarządu Telewizji Polskiej S.A. W  latach 2015-16  był prezesem TVP.

Skończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa w 2007 r.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Janusz Daszczyński nie należy do żadnej partii politycznej.

W latach 1982-89 współpracował z prasa niezależną. W 1989 r. został zastępcą kierownika Zespołu Radiowo – Telewizyjnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, obejmującego obszar pięciu północnych województw, promującego wolnościowych kandydatów na posłów i senatorów w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (członek Zarządu Głównego SDP) w latach 1994–1998.

Zasiadał w  radzie nadzorczej Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w latach 2005-2011.

Był prezesem Związku Pracodawców Mediów Publicznych 2015-2016.

Od 2012 roku pełni społecznie funkcję pełnomocnika zarządu Pracodawców Pomorza ds. współpracy polsko-chińskiej.

Był współautorem koncepcji promocji Polski podczas dwóch Wystaw Światowych EXPO w Szanghaju (2010) i w Mediolanie (2015).

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

brak danych

 

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
    plus załącznik

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 22 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydata.