dr Teresa Bochwic (wybrana)

Kandydatka zgłoszona przez  grupę senatorów z KP PiS: Przemysława Błaszczyka, Arkadiusza Grabowskiego, Macieja Łuczaka, Józefa Łyczaka, Ryszarda Majera, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Andrzeja Mioduszewskiego, Michała Potocznego, Czesława Ryszkę, wybrana przez Senat do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Źródło: http://www.sdp.pl

(kandydatka odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu)

Urodzona 11 września 1947 r. w Warszawie, dziennikarka, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 1971 roku skończyła studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. uzyskała stopień doktora w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (rozprawa „Narodziny i działalność „Solidarności” oświaty i wychowania 1980-1989 wg dokumentów NSZZ „Solidarność” i relacji jej działaczy”). Zawodowo związana z Akademią Koźmińskiego od 1999 roku.

Według oświadczenia kandydatki nigdy przedtem nie starała się o funkcję członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Teresa Bochwic zdobywała doświadczenie jako dziennikarka oraz nauczyciel akademicki specjalizujący się w komunikacji, prezentacjach oraz pisaniu tekstów. Kolejno pracowała począwszy od pierwszej połowy lat 80. w Tygodniku Rodzinnym Zorza, Tygodniku Solidarność, gdzie następnie pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego (1993-1994), dzienniku Nowy Świat – zastępca redaktora naczelnego, Czas Krakowski i w miesięczniku Czas Polski. Była redaktor naczelną miesięcznika dla nauczycieli Rozmowy i sekretarzem redakcji dwumiesięcznika Nowiny Psychologiczne. W latach 1993 – 1998 w  Polskim Radiu pracowała w Biurze Analiz Programowych. W roku 2006 została zastępcą dyrektora programowego Polskiego Radia S.A. i pełniła tę funkcję do 2009 r..

Dr Bochwic wykładała w w latach 1977 – 1982 w Politechnice Warszawskiej jako starszy asystent w Zakładzie Filozofii, Podyplomowym Studium Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego (1998-2008), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2001) oraz Akademii Leona Koźmińskiego od 1999 r. Ponadto Teresa Bochwic zajmowała stanowiska w instytucjach publicznych takich Kancelaria Prezydenta (1991), Centrum Informacyjne Rządu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako radca Szefa Kancelarii oraz w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego jako kierownik działu wydawnictw.

Zgodnie z oświadczeniem nie uczestniczyła w kursach dla kandydatów na członka rady nadzorczej organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa ani nie zdawała egzaminów dla członków rad nadzorczych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kwestionariuszu kandydatka nie należała i nie należy ona do żadnej partii politycznej.  Kandydatka poinformowała również, ze od 2010 roku jest członkiem prezydium zarządu Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, w skład którego weszła część członków Warszawskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na Prezydenta RP w wyborach w 2010 r.

Dr Bochwic należy do: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (członek Zarządu Głównego), Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Kongresu Mediów Niezależnych (członek zarządu). Była członkiem Rady Programowej TVP S.A. w latach 2010-2013 oraz Rady Programowej Oddziału TVP Warszawa (2003-2007). Od 2013 zasiada w Radzie Programowej Polskiej Akademii Prasowej.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG BAZY NAUKA POLSKA I BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Książki:

 • 2005, III Rzeczpospolita w odcinkach. Kalendarium wydarzeń styczeń 1989 – maj 2004, Kraków, Arcana
 • 2000, Narodziny i działalność Solidarności Oświaty i Wychowania, Warszawa, Tysol sp. z o.o.
 • 1988, Walka „Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce, Londyn, Polska Macierz Szkolna (jako Wit Mader)
 • 1985, Lęk u dziecka, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (wyd. uzupeł. 1991)

Artykuły:

 • 2005, Państwo oddać tubylcom, Arcana, 1-2
 • 2004, Nauczyć się pisać, zachęcać, przekonywać…”, Master of Business Administration: pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. I. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, 4 (69)
 • 2002, Siłaczki i Izabele Łęckie „Solidarności”, Arcana, 46 (4)-47 (5)
 • 2000, „Solidarność”: o prawdę i godność w polskiej szkole, Arcana, 36 (6)
 • 1996, Wybory prezydenckie w prasie polskiej, Arcana, 8 (2)
 • 1992, Problemy nauczycieli polskich
 • 1987, Walka Solidarności o społeczny kształt oświaty w Polsce
 • 1981, Analiza negocjacji Zespołu Oświaty NSZZ „Solidarność” z Ministerstwem Oświaty i Wychowania
Rozdziały w monografiach:
 • 2008, Encyklopedia Pedagogiczna XXI, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Zespół Oświaty Niezależnej
 • 2006, Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89, red. J. Skórzyński, Warszawa, Ośrodek Karta, Tomasz Burek, s. 53-55; Lech Kaczyński, s. 130-132; Anatol Lawina, s. 170-172; Irena Lasota, s. 196-199; Wiktor Mikusiński, s. 194-196; Piotr Naimski, s. 204-206; Maciej Łukasiewicz, s. 212-214; Restytut Staniewicz, s. 256-258; Zdzisław Szpakowski, s. 278-280; Anna Rudzińska, s. 280-281; Bogumił Studziński, s. 306-308; Stanisław Szczuka, s. 318-319
Redakcja:
 • 2003, O moją Polskę. Pamiętniki Anny Rudzińskiej 1939-1991, Łódź, Lodart S.A. – Wydawnictwo Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe
 • 1986 Wstyd, Warszawa, Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Inne

 • 2004, Parafiada kultury, wiary i sportu, red. Teresa Bochwic, Katarzyna Mazela, Józef Joniec, Warszawa, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
 • 1999, Informator Unia Europejska – Kobiety, Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej
 • 1991, Odwrotna strona medalu. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Teresa Bochwic, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Most, Wydawnictwo Verba

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydatki przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydatki (kandydatka  odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie KRRiT

UWAGA! Profil tej Kandydatki został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kandydatka odpowiedziała na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 22 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatki.