Bronisław Wildstein (wybrany)

Członek Kolegium IPN  powołany przez Prezydenta RP.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Bronislaw_Wildstein_01_AB.jpg/250px-Bronislaw_Wildstein_01_AB.jpg

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodzony 11 czerwca 1952 roku w Olsztynie; polski pisarz, publicysta i dziennikarz. W latach 1971-80 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Według uzyskanych danych, nigdy przedtem nie starał się o funkcję członka Klegium/Rady IPN.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Na emigracji – w latach 1982-87 był współzałożycielem i redaktorem naczelnym pisma Kontakt.

Po powrocie z emigracji został szefem Polskiego Radia Kraków. W latach 1990-93 pełnił funkcję dyrektora Radia Wolna Europa, następnie w latach 1993-96 był sekretarzem redakcji Życia Warszawy, od 1996 roku zastępcą redaktora naczelnego dziennika Życie. Współpracował z tygodnikiem Wprost, był felietonistą miesięcznika Nowe Państwo i publicystą Rzeczpospolitej, z której został zwolniony 31 stycznia 2005, po ujawnieniu tak zwanej listy Wildsteina. Następnie pracował we Wprost i prowadził program „Bez autocenzury” w TV Puls.

W okresie maj 2006 – luty 2007 pełnił funkcję Prezesa Telewizji Polskiej.

Jest współpracownikiem Uważam Rze, W Sieci, Radia Maryja, Telewizji Trwam, Do rzeczy. W latach 2012-2014 był redaktorem naczelnym Telewizji Republika.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

W 1973 roku zaangażował się w protest na Uniwersytecie Jagiellońskim przeciwko łączeniu organizacji studenckich i kolportował ulotki przeciw powołaniu Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. W 1976 roku zatrzymany na 48 godzin i przesłuchiwany w  sprawie zachodnich książek kolportowanych na terenie Domu Studenckiego „Żaczek”. Na piątym roku studiów został zawieszony w prawach studenta. Zaangażował się wówczas w duszpasterstwo akademickie „Beczka”.  Kolejne zmiany decyzji o zawieszeniu w prawach studenta pozwoliły mu pozostać na uczelni do 1980 roku. Po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie zaangażował się w pomoc robotnikom w tym zbierał dla nich pieniądze oraz zbierał podpisy pod listem do Sejmu z żądaniem powołania komisji sejmowej do zbadania okoliczności wydarzeń czerwcowych. Po zamordowaniu jego przyjaciela Stanisława Pyjasa w 1977 roku organizował bojkot juwenaliów i demonstrację 15 maja z czarnymi chorągwiami. Był założycielem i jednym z głównych działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności. Brał udział w akcji ulotkowej w obronie uwięzionego Kazimierza Świtonia oraz aktorów Teatru Ósmego Dnia.

Był członkiem pierwszej redakcji niezależnego pisma studenckiego Indeks.

Został sygnatariuszem Deklaracji Ruchu Demokratycznegodokumentu programowego Komitetu Obrony Robotników. Był uczestnikiem głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w intencji uwolnienia Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja. Po wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej, aresztowany w Gdyni i osadzony w areszcie w Krakowie, a później w areszcie domowym. W końcu sierpnia 1980 ponownie aresztowany, zwolniony po podpisaniu porozumienia gdańskiego.

Jeden z założycieli we wrześniu 1980 Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po otrzymaniu paszportu wyjechał na zachód. W trakcie wprowadzenia stanu wojennego przebywał w Holandii, a od 1982 we Francji gdzie był współzałożycielem pisma Kontakt, którego były redaktorem naczelnym do 1987 roku.

Związany z paryską lożą Kopernik w ramach Wielkiej Loży Narodowej Francji, następnie z Warszawską lożą-matką Kopernik Wielkiej Loży Narodowej Polski oraz z Krakowską lożą Przesąd Zwyciężony, której był Wielkim Mistrzem. Wielki Dozorca Wielkiej Loży Narodowej Polski. Pod koniec lat 90-tych wycofał się z uczestnictwa w działalności lóż masońskich

W październiku 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 1990 został laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich, w 2004 Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, w 2005 roku został członkiem honorowym Stowarzyszenia KoLiber. W 2009 otrzymał  Nagrodę im. Dariusza Fikusa, a w 2009  Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza. W 2011 roku otrzymał  Medal „Niezłomny w słowie”, a w 2012 Nagrodę im. Jerzego Zieleńskiego. W 2016 otrzymał Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Również w 2016 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

DOROBEK LITERACKI

Jest autorem kilkunastu książek m.in.:

  • 2012, Ukryty, Zysk i S-ka, 2012
  • 2011, Czas niedokonany, Zysk i s-ka, 2011
  • 2008, Dolina nicości, Wydawnictwo M, 2008
  • 2004, Mistrz, Świat Książki, 2004
  • 2003, Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością, Arcana, 2003
  • 1992, Brat, Oficyna Literacka, 1992
  • 1992, O zdradzie i śmierci, Oficyna Literacka, 1992

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, w sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.

 

Nota pochodzi z materiałów ogłoszonych na stronie Kancelarii Prezydenta RP.