Prof. Andrzej Nowak (wybrany)

Członek Kolegium IPN powołany przez Prezydenta RP.

Źródło: https://i.ytimg.com/vi/YS1f9Z2f0s4/maxresdefault.jpg

(kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie kwestionariusza i analizy materiałów zastanych)

Urodzony 12 listopada 1960 roku w Krakowie; polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN (kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na UJ), były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.

W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Zakładzie Historii Europy XIX i XX wieku IH PAN przygotowywał obronioną w 1990 pracę doktorską pt. „Rosja w myśli politycznej Wielkiej Emigracji, 1831-1849″. W tym samym Instytucie uzyskał w 2002 r. habilitację na podstawie rozprawy „Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego 1918-1920”. W 2011 uzyskał nominację profesorską.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Od 1983 roku związany z Instytutem Historii PAN w Warszawie. W latach 1987-1991 pracował jako bibliotekarz w Bibliotece Jagiellońskiej. W listopadzie 1990 roku ukończył kurs dziennikarstwa międzynarodowego organizowany przez Agencję Reutera w Londynie. W latach 1990-1991 był dziennikarzem działu międzynarodowego „Czasu Krakowskiego”. W latach 1991-2002 zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii PAN, gdzie pracuje do dzisiaj. Jako adiunkt od 1996 roku (profesor od 2002 roku) do 2006 roku pracował w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. W latach 2002-2011 w Instytucie Historii PAN pełnił funkcję kierownika Pracowni Historii Europy Wschodniej, od 2011 jest kierownikiem  Zakładu Historii Porównawczej Imperiów w Europie Wschodniej. Od 2004 roku jest kierownikiem Zakładu Dziejów Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ.

Wykładał historię Polski i Rosji m.in. na uniwersytetach amerykańskich (Rice, Columbia, Harvard), angielskich (Cambridge, University College of London) a także na Uniwersytecie w Dublinie, Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie Tokijskim, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas oraz na uczelniach kanadyjskich (University of Toronto, Simon Fraser University, McGill University, Uniwersytet Alberty).

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

Według ustaleń monitoringu prof. Nowak nie jest członkiem żadnej partii politycznej.

W latach 1980–1981 był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów,  od 1981 do 1987 współorganizator podziemnego „Wolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego” i  współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. W latach 1988-1991 działacz NSZZ „Solidarność” na UJ (w 1990-91 członek Komisji Zakładowej UJ); uczestnik I i II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach (1989) i w Leningradzie (1990). Współpracował z prasą podziemną m.in. z Arką, Miesięcznikiem Małopolskim, Alternatywami, Tumultem. Od 1988 do 1991 sekretarz redakcji, a w latach 1991-1994 redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika Arka; od 1994 do 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika kulturalno-politycznego Arcana (do końca 2012 roku – 108 numerów).

W latach 1993-95 był Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Kraków S.A a w latach 1997-2001 członkiem Rady Programowej Polskiego Radia S.A. w Warszawie. W wyborach prezydenckich w 2005 roku był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego. W wyborach 2010 roku był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. W 2015 roku został powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Prof. Nowak jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU. W latach 2006-2010 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych; a także wiceprezesem Rady Historyków Narodowego Banku Polskiego (2007-2010).

Jest członkiem Rady Muzeum Historii Polski. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. jest członkiem Rady Narodowego Programu Humanistyki oraz członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem Rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. W 2015 był członkiem jury Konkursu „Książka Historyczna Roku”.

Prof. Andrzej Nowak zasiada w kolegium redakcyjnym Kwartalnika Historycznego i Dziejów Najnowszych. Publikował na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika i jego dodatku Europa, Naszego Dziennika, Gazety Polskiej, Gościa Niedzielnego, Tygodnika SolidarnośćWprost, Niedzieli, Znaku, Życia, W Sieci.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W 1989 roku otrzymał Nagrodę Fundacji Polcul za działalność publicystyczną w II obiegu, w 1995 został laureatem Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za najlepszą książkę z dziejów Europy Wschodniej, w 1999 roku Nagrody im. Jerzego Łojka za prace poświęcone tradycjom walki niepodległościowej. W 2011 otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka za badania nad dziejami Europy Wschodniej, Wacław Jędrzejewicz History Medal przyznaną przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz tytuł Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W 2012 otrzymał Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za działalność w imię polskiej racji stanu, a w 2014 tytuł „Strażnik pamięci” tygodnika „Do Rzeczy” w kategorii „Twórca”. W 2015 otrzymał Społeczną Nagrodę im. Piotra Skórzyńskiego – medal Opoka Ducha, a w 2016 roku Nagrodę literacką im. Józefa Mackiewicza za książkę „Dzieje Polski”, t. 1: Skąd nasz ród.

DOROBEK NAUKOWY I EKSPERCKI (WG  BIOGRAMÓW KANDYDATA)

Prof. Nowak specjalizuje się w historii Polski i powszechnej XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej i stosunków polsko-rosyjskich. Jest autorem m.in.:

 • 2016, Historia i Polityka, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016;
 • 2015, Emigracja “drugiego pokolenia”: refleksje i pytania na marginesie biografii Piotra Wandycza i Leopolda Łabędzia, “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. L, z. 1 (2015), s. 103-118;
 • 2015, Political Correctness and Memories Constructed for “Eastern Europe”, w: Memory and Change in Europe – Eastern Perspectives, ed. M. Pakier, New York-Oxford 2015, s. 38-56
 • 2015, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920: zapomniany appeasement, Kraków 2015;
 • 2015, Pamięć imperiów w Europie Wschodniej. Teoretyczne konteksty i porównania, Kraków 2015;
 • Dzieje Polski. Skąd nasz ród, t.1, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2014;
 • 2013, Murder In the Cemetery: Memorial Clashes over the Victims of the Soviet-Polish Wars, w: Memory and Theory in Eastern Europe, eds. U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor, New York 2013, s. 149-171
 • 2013, Po co nam historia? (współaut. z: Peter Oliver Loew, Hans-Jürgen Bömelburg), Gdynia 2013
 • 2011, Polityka historyczna III RP: reOrientacja, w: Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011, s. 59-82
 • 2011, Imperiological Studies. A Polish Perspective, Kraków 2011
 • 2011, Krzyż polski. Patriotyzm i męczeństwo, Kraków 2011
 • 2010, Imperial Victims/Empires as Victims: 44 Views, Warszawa 2010
 • 2010, Imperium a ti druzi. Rusko, Polsko a moderni dĕjiny východni Evropy, Brno 2010,
 • 2010, Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920, Kraków 2010
 • 2009, Ofiary, imperia i historycy. Studium przypadków (od końca XVIII do XXI wieku), Kraków 2009
 • 2008, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Warszawa 2008
 • 2007, Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni, Kraków 2007
 • 2005, Karol Wojtyła – Jan Paweł II: kronika życia i pontyfikatu, Kraków 2005
 • 2004, Od imperium do imperium: nowe spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków 2004
 • 2001, Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001
 • 1998, Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Kraków 1998
 • 1995, Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921), Warszawa 1995

DODATKOWE DOKUMENTY

 • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
 • Kwestionariusz monitoringu kandydata (kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
 • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN.  Kandydat odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy kwestionariusza i  materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 lipca 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.