Krzysztof Wyszkowski (wybrany)

Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, wybrany przez Sejm RP do Kolegium IPN.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Krzysztof_Wyszkowski.JPG

(kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych)

Urodził się 10 lipca 1947 roku w Mrągowie, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Ukończył Szkołę Podstawową nr 15 w Olsztynie, przerwał naukę po ukończeniu drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 2.

Według uzyskanych danych nigdy wcześniej nie starał się o funkcję członka Kolegium/Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Na początku lat 90-tych był dyrektorem gdańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej oraz koordynatorem Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch na północną Polskę, w 1997 został pracownikiem tejże komisji. W 1994 wszedł do zarządu spółki z o.o. „Srebrna”, w skład majątku której wchodzi część budynków (przy Al. Jerozolimskich 125/127 oraz przy Srebrnej 16), które Fundacja Prasowa Solidarności przejęła po RSW. W 2011 roku założył i został prezesem Fundacji Obrony Wolności Słowa administrującej też portalem polskastart.com. W 2016 roku został doradcą wojewody pomorskiego do spraw politycznych i historycznych.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA i EKSPERCKA

W latach 60-tych i 70-tych pracował jako robotnik m.in. w Olsztyńskich Zakładach Przemysłowych, jako operator spychacza oraz wózków widłowych. W latach 70-tych i 80-tych działacz opozycji: współpracownik KOR, drukarz (książek dla NOWej i wydawnictwa Głosu) wydawca w drugim obiegu (wydawnictwo Klin, Europa, Podziemne Warsztaty Wydawnicze, Oficyna Narodowa), uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, sekretarz redakcji Tygodnika Solidarność.

Od 1976 roku rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, internowany w stanie wojennym (ucieczka i ponowne aresztowanie 1982/83), zwolniony na mocy amnestii w 1983. W 1984 współinicjator (wraz z Marcinem Królem) powstania Grupy Publicystów Politycznych i Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

Obserwator obrad Okrągłego Stołu, krytyczny wobec OS. W 1989 kierownik działu politycznego  Tygodnika Solidarność, kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego.

Krzysztof Wyszkowski był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego.

Były członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego w latach 1990-92; w wyborach parlamentarnych w 1993 bez powodzenia startował do sejmu z listy Koalicji dla Rzeczpospolitej.

W 2010 zgłosił formalny wniosek o przystąpienie do Prawa i Sprawiedliwości, z listy komitetu wyborczego tej partii bez powodzenia startował także w wyborach do Rady Miasta Sopotu w 2014 roku. Jest aktywnym komentatorem życia politycznego, zarówno w ogólnopolskich mediach, Tygodniku Solidarność (od 2000 r.) i Gazecie Polskiej (od 2008 r.) i za pomocą swojego bloga oraz konta na portalu Twitter w mediach cyfrowych.

W 2015 roku odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony nagrodami im. Lecha Kaczyńskiego przez Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego w 2012 r. oraz im. Świętego Grzegorza Wielkiego przyznaną przez Niezależną Gazetę Polską – Nowe Państwo w 2013 r.

DODATKOWE DOKUMENTY

  • Nota biograficzna kandydata przesłana do organu wybierającego – kliknij tutaj
  • Kwestionariusz monitoringu kandydata (wypełniony na podstawie ogólnie dostępnych danych, kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza) – kliknij tutaj
  • Nota biograficzna zamieszczona na stronie IPN

UWAGA! Profil tego Kandydata został przygotowany w ramach Monitoringu Kandydatów do Kolegium IPN na podstawie ogólnie dostępnych źródeł (internetowych, prasowych, ogólnie dostępnych baz danych, etc.). Kandydat nie odpowiedział na prośbę o wypełnienie kwestionariusza osobowego w ramach monitoringu, sylwetka opracowana na podstawie analizy materiałów zastanych. Podane informacje odzwierciedlają naszą wiedzę na 20 września 2016 r. i będą w razie potrzeby aktualizowane. Niektóre dane mogły zostać usunięte na prośbę Kandydatów.