MONITORING KANDYDATÓW

Print Friendly, PDF & Email

W roku 2016 Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z partnerami przeprowadziły monitoring procesu wyborów osób na najwyższe urzędy państwowe powoływanych przez przedstawicieli organów wybieranych w wyborach bezpośrednich (Sejm, Senat, Prezydent).

Wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym monitorowaliśmy wybory do Rady Polityki Pieniężnej; we współpracy z Ośrodkiem Fundacja KARTA wybory członków Kolegium Instytutu Pamięci  Narodowej i konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych obserwowaliśmy wybory do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz nowo utworzonego gremium, jakim jest Rada Mediów Narodowych.

Celem monitoringu było dostarczenie opinii publicznej poprzez obserwację przebiegu procedury dokładnych informacji o znaczeniu i roli samych instytucji, osobach powoływanych do sprawowania tych urzędów oraz o przebiegu samej procedury wyborów – jej przejrzystości i dostępności dla obywtaeli. Intencją organizatorów jest wprowadzenie dobrego obyczaju publicznego przedstawiania kandydatów na najwyższe urzędy jeszcze zanim zostanie podjęta decyzja o mianowaniu.

Zbieraliśmy i publikowaliśmy informacje o kandydatach – ich wykształceniu, dorobku zawodowym, naukowym, działalności politycznej, społecznej i eksperckiej. Danych poszukiwano w ogólnie dostępnych bazach, ale został też przygotowany formularz biograficzny, o wypełnienie którego proszono kandydatów. Efekt tej pracy stanowią opisy sylwetek kandydatów do wszystkich monitorowanych instytucji.

Obserwowaliśmy także procedury wyborów i informowaliśmy o nich na bieżąco na stronie monitoringu (dział archiwum aktualności). Uczestniczyliśmy w posiedzeniach komisji parlamentarnych opiniujących kandydatury i  na bieżąco informowaliśmy o ich przebiegu poprzez media społecznościowe (#monitoringkandydatów, #monitoringkandydatow, #BatoryFundacja).

Monitoring każdej instytucji został także opisany w odrębnym sprawozdaniu. Po zakończeniu wyborów i monitoringów organizujemy seminaria podsumowujące. Dotychczas odbyły się seminaria poświęcone Radzie Polityki Pieniężnej a także  Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i Radzie Mediów Narodowych.

Niniejsza strona gromadzi wszystkie rezultaty monitoringu.

Raporty podsumowujące: podsumowanie monitoringu wyborów do RPP, podsumowanie monitoringu wyborów do Kolegium IPN, podsumowanie monitoringu wyborów na stanowisko Prezesa IPN, podsumowanie monitoringu wyborów do RMN, podsumowanie  monitoringu wyborów do KRRiT.