MONITORING KANDYDATÓW

W roku 2016 Fundacja im. Stefana Batorego we współpracy z partnerami prowadziła obserwację wyborów osób na najwyższe urzędy państwowe powoływanych przez Sejm, Senat oraz Prezydenta RP. Wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym przyglądaliśmy się wyborom do Rady Polityki Pieniężnej; we współpracy z Ośrodkiem Fundacja KARTA śledziliśmy wybory członków Kolegium Instytutu Pamięci  Narodowej i konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych obserwowaliśmy wybory do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz nowo utworzonego gremium, jakim jest Rada Mediów Narodowych.

Zachęcamy do lektury raportu końcowego z monitoringu – Pod lupą obywateli – standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne [PDF]. Jest to opracowanie przygotowane przez Łukasza Bojarskiego i Grzegorza Wiaderka na podstawie monitoringu. Zawiera nie tylko ocenę praktyki obsadzania najwyższych stanowisk w wyżej wymienionych instytucjach, ale też konkretne rekomendacje i postulaty jak owe procedury powinny wyglądać, żeby spełniały najwyższe standardy przejrzystości i wymogi merytoryczne.